Brloh

Miloslav Lisý

Zameranie polygónového ťahu jaskýň Brloh 1 a Brloh2-3. Dňa 13.7.2017 Katarína Niková, Igor Legéň, Jan Kapusta (ČSS Dagmar) a Miloslav Lisý uskutočnili meranie týchto jaskýň, ktorého výsledkom je zatiaľ tento pôdorys. Brloh 1 má 76,97 m a deniveláciu 4,6 m a Brloh 2-3 necelých 7 m a deniveláciu 3,4 m. Jaskyne sú vzdialené od seba 11 m pôdorysne a 4,2 m výškovo (medzi najbližšími bodmi).