JK Strážovské vrchy v období február až máj 2018 (spracované na základe TD a inej dostupnej evidencie bez nároku na úplnosť)

Bohuslav Kortman

Každý z nás žije svojím životom, v ktorom viac alebo menej času vypĺňajú aktivity súvisiace s jaskyniarskou činnosťou. Nie všetci sa pravidelne zúčastňujeme na pracovných a iných akciách nášho JK, preto je dobré pripomenúť si, čo sa u nás udialo od výročnej schôdze 10. februára do konca mája tohto roka.

 

Súľovské a Strážovské vrchy

Hneď na druhý deň po výročke sme boli kopať v jaskyni Plazivka na Veľkom Maníne a Kamenný dážď na Hrubej Kačke (tu sa ešte 4. 2. podaril Beňovi Machciníkovi a Vladovi Ručekovi objaviť v rovnomennom závrte jaskyňu). V Plazivke sme postúpili na ďalších 5 akciách vo februári, marci a apríli asi 10 m; chodba ide dopredu a hore, treba pokračovať v kopaní. Ešte viac sa nám darilo v Kamennom daždi,kde sme na 3. akcii 17. apríla objavili nádejné pokračovanie priestorov jaskyne v dĺžke asi 20 m. V jaskyni je citeľný prievan a vo februári sa v nej vyskytli neobyčajné ľadové útvary. Zaujímavý je aj nález kravských kostí. Pracovali sme tu aj v máji, keď sa súčasne uskutočnila akcia v neďalekej perspektívnej lokalite – Jaskyni na Hrubej Kačke. Pokračovali aj práce na dne Priepasti medzi Kačkami (Kortmanky), kde sa na 3 akciách postúpilo do hĺbky asi 1,5 m, ďalej bude potrebná výdreva. Po niekoľkých rokoch sme v máji obnovili sondovanie nad Pružinskou Dúpnou jaskyňou (v rámci väčšej plánovanej akcie) a robilo sa aj na úprave schodíkov chodníka k tejto jaskyni (2 akcie). Ešte v marci sme dvaja boli v Dúpnej s TV štábom nakrúcať reláciu Televíkend pre RTVS, v máji v nej vykonali traja členovia ZO ČSS Býčí skála paleontologický a traja pracovníci PF UPJŠ biospeleologický výskum. Okrem toho sme v Dúpnej za mesiac sprevádzali viac ako 130 návštevníkov vrátane 3 členov ZO ČSS Antroherpon. Viacero pracovných akcií sa uskutočnilo aj v Jaskyni pod Černokňažníkom v Manínskej tiesňave a v Sonde nad Jamami pri ceste zo Sádočného na Kortmanku, jedna v Krahulčej jaskyni pri j. Diamami. Vyrobili sme a na akcii koncom mája predbežne osadili kovový rebrík v Strážovskej priepasti na Strážove; najväčšiu zásluhu na tom má Jožo Krebes.

 

Tribeč A Považský Inovec

Väčšina akcií mala poznávací, resp. exkurzný alebo kontrolný charakter. Na Žibrici sa pracovalo v Skryšnej diere, začiatkom apríla sme v Zvislej jaskyni na Žibrici inštalovali telefón a jaskyňa sa dokumentovala. Pracovné akcie boli pod Kalváriou v Nitre (znovuobjavenie Jaskyne v Drevenom lome). V Smutnom vŕšku sa podarilo lokalizovať niekoľko menších jaskýň (Bažantia, Katkina výzva...). V Beňovskej priepasti sa vo februári a apríli vykonali prípravné a kopáčske práce, v marci sa urobil povrchový prieskum na Úhrade. Do viacerých akcií sa zapojili členovia SK Trnava a ZO ČSS Dagmar a Myotis. Najväčšiu aktivitu vyvíjal Boris Blaškovič, ktorý sa zúčastňoval aj na podujatiach iných jaskyniarskych skupín (Expedícia Demänová, akcie v Pustej j. v Dem. doline, vo Vajsáblovej priepasti v Plaveckom krase, ale aj v Moravskom krase). V polovici apríla sme sa (iba) dvaja zúčastnili na plánovanej spoločnej 2-dňovej akcii s OS Tribeč a KST Veľké Uherce v Dobrolínskej jaskyni.

 

Iné aktivity

V marci sme našu činnosť prezentovali na Kamzíkfeste v Nových Zámkoch a v apríli na Ekojarmoku v Považskej Bystrici. S plným počtom delegátov (9) sa náš JK zúčastnil 4. mája na valnom zhromaždení Slovenskej speleologickej spoločnosti v Lipt. Mikuláši; staronovým členom výboru SSS sa stal predseda JKSV. Viacerí z nás na druhý deň nechýbali na Speleomítingu v Lipt. Jáne, kde sme predstavili filmovú tvorbu nášho zaslúžilého člena a čestného člena SSS Slava Chmelu, ktorý sa vlani dožil 85 rokov. Mali sme zastúpenie na Speleofóre ČSS v Moravskom krase, spojené s vystúpením Kortmanovcov, a na valnom zhromaždení OZ Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je aj náš jaskyniarsky klub (predseda JK je v rade tohto občianskeho združenia). Kortmanovci vystúpili aj na otvorení turistickej sezóny na Mojtíne. Predseda mal prednášky v Dome Horskej služby vo Vrátnej doline, v CSS Bystričan a na Obchodnej akadémii v Pov. Bystrici, na ZŠ v Nižnej na Orave. V apríli sa niekoľko členov a čakateľov nášho JK zúčastnilo na brigáde pri čistení Manínskej tiesňavy. Viacerí sme v máji pracovali na zveľadení základne v Priedhorí (postavila sa nová latrína od Mira Jakúbeka so schodiskom a dlaždicami pri chate).