O jaskyniach, veľkom podkovárovi v Dúpnej a jaskyniaroch u nás

Bohuslav Kortman

Viete, koľko z viac než 7000 slovenských jaskýň, o existencii ktorých vieme, je v súčasnosti prístupných pre verejnosť?

V prvom rade sú to sprístupnené jaskyne, ktoré prevádzkujú pracovníci Správy slovenských jaskýň. Tých je dovedna trinásť. Ďalších päť jaskýň sprístupnili a prevádzkujú iní, prevažne členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Okrem týchto jaskýň existujú u nás aj jaskyne, do ktorých má verejnosť voľný vstup. Spomedzi bezmála pol stovky jaskýň vyhlásených za verejnosti voľne prístupné sa až štyri nachádzajú neďaleko Považskej Bystrice. Sú to Šarkania diera v Súľovských skalách, Partizánska jaskyňa na Veľkom Maníne, Babirátka a Pružinská Dúpna jaskyňa pri obci Pružina. Posledne menovaná je prístupná návštevníkom v období od začiatku mája do konca októbra. Vlani jej prírodné a historické hodnoty obdivovalo viac ako 1700 záujemcov – od najmenších detí, mládeže a dospelých až po seniorov, ktorí sem prišli zblízka i zďaleka. Venovali sa im dobrovoľní speleológovia z jaskyniarskeho klubu, ktorý sídli v našom meste. Nielenže návštevníkov sprevádzali v jaskyni a po náučnom chodníku vedúcom k nej, ale poslúžili aj odborným výkladom a ukázali im aj pamiatky, ktoré tu zostali po pradávnych obyvateľoch – jaskynných medveďoch a levoch. Ešte aj dnes nám pri pohľade na mohutné kosti či lebky týchto šeliem naskakujú po tele zimomriavky a sme radi, že už vyhynuli.

V dnešnej Dúpnej však stále žijú, či skôr zimujú iné tajomné tvory spájané s jaskyňami – netopiere. Čo vieme o nich?

Odvtedy, ako speleológovia jaskyňu na zimu uzatvárajú, netopierov v nej každoročne v tomto ročnom období pribúda. Dokonca zopár ich sem-tam zavíta do jaskyne aj v lete; možno preto, aby sa predstavili návštevníkom alebo si tiež prišli vypočuť jaskynné koncerty, ktoré tu v rámci podujatí ZELENÁ MODRÁ a Horomil Fest organizujú naši jaskyniari. Kedysi to bývali najmä netopiere veľké, ale v súčasnosti prevládajú podkováre malé a čuduj sa svete – jeden jediný, pravdepodobne ten istý podkovár veľký, ktorému sa v Dúpnej asi zapáčilo, hoci tento druh netopiera dáva prednosť teplejším krasovým oblastiam. Táto najznámejšia jaskyňa Strážovských vrchov patrí k významným zimoviskám netopierov u nás. Zistil sa v nej výskyt až 12 druhov a túto zimu v nej chiropterológovia narátali skoro 300 týchto okrídlených cicavcov.

O netopieroch, ale predovšetkým o jaskyniaroch a výsledkoch ich bohatej činnosti v uplynulom roku sa hovorilo nedávno i v Pružine-Priedhorí na výročnej členskej schôdzi Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Dozvedieť ste sa o nich mohli aj na stránkach našich PB noviniek, regionálneho týždenníka či z iných médií. Okrem členov a čakateľov tohto klubu, ktorý budúci rok oslávi 20. výročie svojho osamostatnenia a patrí k najpočetnejším medzi päťdesiatkou speleoklubov na Slovensku, sa na schôdzi zúčastnili aj jaskyniari z JK Dubnica nad Váhom, Trenčína, Trnavy, OS Inovec, JS Adama Vallu z Terchovej, SK Chočské vrchy a zástupca skupiny Dagmar z Moravského krasu, ktorá pôsobí v rámci Českej speleologickej spoločnosti. Viacerí z nich sem prišli aj preto, aby sa zoznámili s prostredím, v ktorom sa bude v auguste konať 59. ročník Jaskyniarskeho týždňa, celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou. S jeho organizáciou už majú viacerí z našich jaskyniarov skúsenosti, veď roku 1984 sa zapojili do prípravy tohto podujatia v Mojtínskom krase a v rokoch 1997 a 2003 ho sami zorganizovali v Čičmanoch.

Čo bude náplňou tohtoročného Jaskyniarskeho týždňa v Strážovských vrchoch?

Tento rok pripravili jaskyniari pre účastníkov z radov speleologickej i laickej verejnosti príťažlivý program: exkurzie do jaskýň a krasu v okolí Pružiny, Mojtína, na Strážove, Veľkom a Malom Maníne, v Súľovských skalách a pri Zemianskej Závade. Určite zavítajú s návštevníkmi aj do Manínskej a Kostoleckej tiesňavy, na Podskalský Roháč alebo ďalšie pozoruhodné miesta v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Nebudú chýbať ani pracovné akcie a návštevy jaskýň, zaujímavé prednášky a besedy s jaskyniarmi a ochranármi, koncert v jaskyni, jaskyniarske pesničky a iné „speleošpeciality“.

 

A čo najbližšie akcie jaskyniarov?

Ešte predtým sa považskobystrickí jaskyniari zúčastnia na Ekologickom jarmoku v našom meste a začiatkom mája sa chystajú na valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti a na Speleomíting v Liptovskom Jáne. Široká verejnosť u nás sa má na čo tešiť aj 30. júna a 1. júla, keď sa uskutoční 8. ročník ZELENEJ MODREJ v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej jaskyni s turistickým pochodom, country muzikou, prehliadkou jaskyne a jaskynným koncertom či tradičnou baraninou na mongolský spôsob.

Jeden zo slovenských jaskyniarov, ktorého pôsobenie sa spája aj s naším mestom, sa vlani dožil významného životného jubilea.

Čestný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti a od roku 2006 člen Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slavomír Chmela dostal koncom minulého roka pri príležitosti jubilea 85 rokov Cenu Žilinského samosprávneho kraja za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby . Slavo žije už dlhé roky v Žiline a starší z nás si ho pamätajú najmä ako horolezca a člena folklórneho súboru Považan. V novembri 2007 sa predstavil Považskobystričanom v kine Mier ukážkami zo svojej filmovej tvorby na podujatí s názvom Jaskyniarsky večer.