Četníkova svadba - akcia 2.3.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: kras Strážova, Zliechovská hornatina

Účastníci akcie: Bohuslav Kortman, Ján Kasák, Pavol Kardoš, Miloslav Lisý, Ladislav Bajzík, Daniel Behrík (členovia JK Strážovské vrchy) a Peter Medzihradský, Milan Náhlik (členovia JK Dubnica nad Váhom)

Po výstupe do Prezliekarne sme najprv sprístupnili napadanou hlinou a sutinou zatarasený prístup k uzáveru Strážovskej priepasti. (Zdá sa, že svah bezprostredne nad uzáverom teraz tvorí viac-menej pevná skala a ďalšie masívne zosýpanie zeminy a skál už nehrozí.) Do priepasti zostúpil Peter, Jano, Jaro a Bohuš zostali na balkóne, kde chvíľu sondovali pod stenou a na dno priepasti pozhadzovali na balkón napadané alebo uložené sintre a skaly. Potom odišli za ostatnými do Četníkovej svadby (Paľo s Lacom dopravili do Volejbalovej siene fóliu na vybudovanie prístrešku na bivak). V „Četníčke“ sa robili prípravné práce na inštalácii fólie a revízny prieskum najmä Vodopádového a Priepasťového dómu z hľadiska posúdenia možností prolongácie známych priestorov s využitím zvýšeného množstva vody v jaskyni. Napriek silným zrážkam v predošlých dňoch bolo však v podzemí menej vody, ako sa dalo očakávať, hoci pod Hlavnou puklinou stála na dne voda v jazierku a tiekla aj v sondách v Priepasťovom a Vodopádovom dóme (tam jej bolo viac, podobne ako v prvej sonde v Braňových ozvenách, kde vypĺňala vyťažený priestor). Vo Vodopádovom dóme Jano vyhĺbil menšiu sondu v blokovisku popri stene protiľahlej s vodopádom, kde sa zdalo, že zospodu počuť slabý hukot vody. Na podrobnejší prieskum by tu však bolo treba zabezpečiť voľné bloky a niektoré veľké rozbiť. Zdalo sa, že slabý vzdialený zvuk tečúcej vody počuť aj v sonde vo Vodopádovom dóme a na konci Kryštálovej plazivky. Vo vstupnej časti od vchodu až za Aničkinu studničku boli zvyšky ľadových cencúľov a nátekov. Na mnohých miestach, najmä v Sobášnej sieni a v ostatných dómovitých častiach jaskyne, viseli na stenách a strope zhluky zimujúcich netopierov obyčajných (odhadom vyše 200 ks), niekde aj iné druhy, napr. barbastella na „svojom“ mieste v Sobášnej sieni alebo podkováre malé v Krémešovej sieni.