Četníkova svadba - akcia 6.7.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: kras Strážova, Zliechovská hornatina

Účastníci akcie: Ján Kasák, Miloslav Lisý, Pavol Repka, Juraj Laš

Po výstupe do Prezliekarne Jano s Jurom išli na vrchol Strážova, ostatní do Četníčky sondovať do Vodopádového dómu. Milo s Paľom sa boli najprv presvedčiť v Braňových ozvenách, koľko tam je vody (nebola žiadna!), potom prišli za mnou do Vodopádového, kde sme trochu posondovali v „Mokrej sonde“ napravo od vchodu do dómu. Vody bolo veľmi málo, z dna sondy odtekala bez vytvorenia vodnej hladiny; skoro celý „pajser“ sa dal zasunúť vpravo mierne šikmo dolu do mäkkých sedimentov. Dlhšie sme sondovali vo vstupnej časti „Suchej sondy“ na opačnom konci dómu; tu sa k nám pridali aj Jano s Jurom, ktorí po návrate s vrcholu Strážova prešli exkurzne väčšiu časť Četníčky (Juro ma sprevádzal aj k Braňovým ozvenám, odkiaľ som priniesol 2 vedrá do Vodopádového dómu). Po skončení sondovania sme náradie nechali pri Suchej sonde, lebo Milo s Paľom sa chystajú v týždni v práci pokračovať.

V jaskyni sme nezaznamenali výskyt netopierov, pri ceste do Vodopádového dómu v Suchej chodbe za Mohylou sa mi zdalo, že počujem vzdialený hukot vody (je možné, že inokedy, keď do Bukovinského dómu a na Mohylu tečie viac vody, tento zvuk ho zrejme prehlušuje). Uzáver Strážovskej priepasti bol tentoraz skoro bez napadanej sutiny, nie ako na minulej akcii, keď sme ho museli prácne odkrývať.