Četníkova svadba - akcia 23.3.2008

Ján Kasák

Lokalita: kras Strážova, Zliechovská hornatina

Účastníci akcie: Ján Kasák, Miloslav Lisý, Pavol Repka

Na začiatku akcie sme spoločne sondovali v priestore naľavo hore od Aničkinej studničky. Pod stropom tvoreným šikmou, takmer hladkou platňou sa ukazoval prielezný priestor. Vstup doň bol však zablokovaný vzpriečenými blokmi. Pár sa ich podarilo s rizikom uvoľniť zospodu pomocou „pajsra“ prineseného Repkom z dna centrálnej pukliny. Ďalšie pokusy už boli príliš riskantné, možné pokračovanie je len s dlhším náradím (4 m drúčikom) z väčšej vzdialenosti, pretože bloky padajú nekontrolovateľne na miesto pracoviska. V závere akcie sa však ukázalo, že prielezný priestor smeruje k výstupovej trase z jaskyne, odkiaľ je aj jednoduchšie dostupný.

Presunuli sme sa teda do Vodopádového dómu, už cestou sme konštatovali nízku úroveň vodnej aktivity. Repka s Lisým v gumených kombinézach ponechaných tu na tento účel skúšali rozšíriť priestor v sonde pod vodopádom. Spoločne sa nám podarilo odtiaľ vytiahnuť pár väčších blokov a sutinu premiešanú s blatom v objeme cca 10 vedier. Napriek menšej aktivite vody sme museli pre premočenie odevov po asi 1 hodine toto pracovisko opustiť. Výsledkom je širšie dno sondy a konštatovanie, že treba výdrevou zabezpečiť neistý sintrový blok nad ňou.

Ďalej sme podrobnejšie preskúmali opustené pracovisko na konci Vodopádového dómu (protiľahlá stena, od vchodu) kde sme pred časom vŕtačkovou metódou  postúpili asi o 2 metre. Podarilo sa nám tu pomocou krompáča odvaliť pár menších blokov starých sintrových nátekov a prehĺbiť hlinené dno. Postup v týchto miestach nie je vylúčený, cez úzke škáry sa spredu dostáva čerstvý vzduch. Podľa Mila treba skúsiť podkopať sa už na začiatku plazivky hlbšie a dostať sa pod sintre, druhá možnosť je pokračovať vo vŕtaní smerom dopredu.

Pri návrate z jaskyne sa mi pozdával otvor asi 2 m pod merným bodom 2 v šikmej pukline nadol (pokračovanie spojnice Mb1 – Mb2). Do menšej sienky pred ním sa dole hlavou pretlačil Repka, s námahou sa mu tu podarilo otočiť, potom rozšíril miesto vytiahnutím menších skál.  Do otvoru sa mu už nepodarilo pretlačiť, prekážajú tu väčšie bloky, ktoré by sa dali rozbiť kladivom. Videl, že za nimi je už prielezný priestor smerujúci doprava nadol. Tento smer je zhodný s indikáciou väčšej podzemnej dutiny pomocou virgulí na predchádzajúcich povrchových akciách s I. Pohankom a J. Obetkom. K postupu je potrebné priniesť väčšie kladivo, sekáč, lano na vytiahnutie blokov a P. Repku, ktorý jediný sa tam zatiaľ dokázal pretlačiť.

V Sobášnej sieni bol zaznamenaný zvýšený počet netopierov obyčajných – odhadom okolo 90 kusov, v centrálnej pukline 2 ks uhynutých – súvisí to so skorým nábehom jarného počasia a následným ochladením. Ľad sme zaznamenali až v miestach pod uzáverom. Bude potrebné dokončiť obmurovku vstupného otvoru, aby sa zamedzilo jeho poškodzovaniu mrazovým zverávaním.