• Úvod
  • Domáce aktivity
  • Úspešná akcia zavŕšená prepojením j. Četníkova svadba a Strážovskej priepasti (podľa TD)

Úspešná akcia zavŕšená prepojením j. Četníkova svadba a Strážovskej priepasti (podľa TD)

Bohuslav Kortman

Z P. Bystrice som išiel sám cez Zliechov, Ružomberčania cez Čičmany aj s Janom, ktorého vzali v Žiline, z Čičmian prišiel aj Jaro, ďalší traja od Topoľčian; asi o 11.30 prišli za nami aj Jožo s Vladom Š. z Tužiny. Do Jánošíčky, ktorú som bol otvoriť, išiel Juraj dokresliť mapu a s ním aj Slávka s Lenkou. Do Četníčky odišli pred ½ 11. Jaro s Topoľčancami, s Janom sme dvaja najprv robili schodíky od Prezliekarne na druhú stranu, kadiaľ chodíme do Jánošíčky, potom sme zišli do Strážovskej priepasti  a o 11.00 sme búchaním na protiľahlú stenu priepasti oproti rebríku a odpoveďou kopajúcich v sonde za priestormi objavenými za Suchou sondou vo Vodopádovom dóme Četníčky potvrdili blízkosť dna priepasti a kopanej sondy. Vzápätí sme v priepasti lokalizovali miesto, kde bolo údery a neskôr aj hlasy zdola počuť najsilnejšie – na dne už dávnejšie vykopanej asi 1 m hlbokej sondy v dolomitickej drvine pri stene oproti rebríku. Vrátil som sa do Prezliekarne po lopatku a plastovú nádobu a začali sme prehlbovať dno sondy; najprv kopal Jano, potom ja a nakoniec Jožo, ktorý medzitým zišiel za nami do priepasti. Po asi hodine od začiatku obojstranného sondovania sa o 12.30 podarilo obe sondy spojiť. Po rozšírení otvoru sa ako prvý k nám do Strážovskej priepasti z j. Četníkova svadba pretisol Peter, za ním Jaro a Adam; Vlado L., ktorý medzitým od nich z Četníčky vyšiel cez jej vchod, bol už vtedy pri nás na dne priepasti a spoločne sme si zablahoželali k dosiahnutému úspechu. Zliezol som ešte cez sondu k poslednému mer. bodu (116I) osadenému v nedávno objavených priestoroch v Četníčke a po návrate k ostatným sme s Janom lokalizovali najbližší mer. bod (12) na stene vľavo od sondy na dne priepasti. Ich spojenie polygónom bude úlohou merania, ktoré by sa malo vykonať čím skôr aj s ohľadom na úlohu urýchliť dokončenie mapovania celej jaskyne v rámci projektu SSS – SSJ.

Po výstupe z priepasti sme sa stretli s trojicou, ktorá sa vrátila z Jánošíčky; Slávka v nej v mieste pod Lievikom začula zvuky búchania o skalu z našej zvukovej skúšky v Četníčke, resp. Strážovskej priepasti, čo by spolu s prievanom, ktorý v tomto mieste cítila (pred niekoľkými rokmi som ho tam zaznamenal tiež), naznačovalo, že vzájomné prepojenie oboch jaskýň (a teraz už aj Stráž. priepasti) môže byť pravdepodobnejšie, ako sa dosiaľ ukazovalo.

Potom ešte ako prvý absolvoval cestu podzemím od vchodu Strážovskej priepasti k východu z j. Četníkova svadba Jožo, po ňom Jano so Slávkou a Lenkou prešli celú trasu opačným smerom (z priepasti vyšli o 15.15); Juraj zišiel cez Stráž. priepasť do Četníčky tiež a aj tu sa venoval kresleniu profilov do mapy jaskyne (vrátil sa rovnakou trasou o 15.45). Topoľčanci, Jaro a Jožo odišli z Prezliekarne k autu asi o 14. h, ja s Vladom Š. sme pokračovali v úprave schodíkov pri Prezliekarni do návratu Jana a spol. z priepasti. Nakoniec som zamkol Četníčku a Stráž. priepasť (Jánošíčku uzavrel pri odchode z nej Juraj). Pri autách pod Strážovom sme sa stretli s Jožom a rozišli domov; po ceste som sa nakrátko zastavil u Braňa Pružinca v Zliechove.