Namiesto na púť – do jaskyne

Bohuslav Kortman

Účastníci: Ladislav Bajzík (Maťo), Daniel Behrík (Vlasto), Ladislav Drábik, Anton Kardoš, Ján Kasák, Miroslav Kocúrik, Bohuslav Kortman, Jaroslav Lovíšek

V sobotu 17. mája sme sa vybrali do Rajeckej Lesnej opäť. Naším cieľom však nebola účasť na púti k Matke Božej Frivaldskej, ale obhliadka priestorov objavených pred týždňom v jaskyni neďaleko tohto známeho pútnického miesta.  

Na akcii sa nás zišlo viac, ako som pôvodne myslel. Nečudo, viacerých lákala príležitosť prezrieť si novoobjavené časti vo Frývaldskej jaskyni pod jazvecom (jaskyňa 8). Do druhej, hlbšej puklinovej priepasti v jaskyni zostúpili postupne Laco D., Bohuš, Tono, Jaro a Vlasto, na uľahčenie výstupu z priepasti použili prinesené lano a žumar. Na dne priepasti tvorenom závalom sa pokúšali bez úspechu nájsť jej pokračovanie do strán alebo do hĺbky, vo vyššej časti pukliny sa po odvalení skalného bloku dalo dostať do menšej dutiny v blokovisku s prievanom. Pri návrate si prví dvaja obzreli aj priestor s komínom za odstráneným blokom na vyššom poschodí jaskyne; po odstránení napadanej sutiny by sa azda dalo postúpiť hlbšie do predpokladanej dutiny pod komínom.

Medzitým Maťo po opustení jaskyne začal sondovať neďaleko nej JV smerom za plytkým prepadliskom v skalnatom svahu, kde odkryl menšie dutiny medzi blokmi v blokovisku.

Nakoniec sme sa štyria (Laco D., Tono, Jano a Bohuš) po kratšom váhaní rozhodli presunúť naľahko do jaskyne označenej ako deviata s odhadnutou dĺžkou vyše 40 m a hĺbkou 20 m, ktorá bola do objavu v osmičke najväčšou spomedzi Frývaldských jaskýň. Jano, ktorý si v strednej časti jaskyne kúsok od prielezu do nižšej úrovne v blokovisku všimol za neprielezným otvorom dutinu s možnosťou pokračovania, po krátkom odhrabávaní utlačenej hliny z otvoru neodolal vidine objavu a vrátil sa po kladivo a sekáč k osmičke. Po prinesení náradia sa podarilo otvor rozšíriť natoľko, že sme sa všetci štyria pretlačili do ďalšieho, dovtedy neznámeho priestoru v blokovisku jaskyne s prieleznou dĺžkou asi 10 m, ale s perspektívou postupu na niekoľkých miestach, najmä za nebezpečne visiacim mohutným vápencovým blokom. Tam sa však z nás (zatiaľ) nik neodvážil...

V oboch jaskyniach, ktoré sme navštívili, viselo alebo poletovalo viac netopierov – podkovárov malých, ktoré so záujmom sledovali naše počínanie. Záujem viacerých z nás, ak nie všetkých, sa však s postupom času sústredil na túžobne očakávané vyvrcholenie akcie v Hostinci u Hromadov v Rajeckej Lesnej. Aj ten napokon prispel k úspešnej bilancii akcie, ktorá okrem príjemných zážitkov priniesla aj neplánovaný objav v jaskyni, kam sme pôvodne ani nemali veľkú chuť ísť.