Práce v jaskyni pod Hôrkami - 10.2.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: Pod Hôrkami, k.ú. Rajecká Lesná, krasové územie Lúčanská Malá Fatra

Účastníci akcie: Bohuslav Kortman, Daniel Behrík, Ladislav Drábik (krátko Ivan Pohanka s rodinou)

Pracovali sme traja v dutine jaskyni pod Hôrkami, odkiaľ sme premiestnili von na svah   celkove okolo 2 m3 hlinito-kamenitých sedimentov. Dno v celom profile sme prehĺbili asi o 1 až 1,5 m a znížili sme aj prah vo vstupnom otvore. V zemine sme nachádzali okrem bežnej kamenitej sutiny aj zaujímavé šiškovité až zaguľatené úlomky z tvrdého sintra a guľovité útvary (z dolom. vápenca - dolomitu?), ojedinelé kostrové zvyšky menších cicavcov (asi jazvec, líška). Na pravej strane dno ustupuje viac pod stenu, ukázala sa tam aj malá dutina, pokračujúca v smere hlavnej chodby. Po 10. h došiel I. Pohanka s rodinou, zdržal sa asi hodinu a pol; pomocou prútika zistil, že nad jaskyňou (ale aj vo svahu pod ňou) sa tiahne asi 20 m široká porucha, ktorá smeruje pod planinou odhadom na SZ niekoľko desiatok metrov, kde sa lomí v smere na J a potom znova na SZ pokračuje na druhú stranu plošiny k hlavnej ceste Rajec Fačkov (zašiel až k hustému porastu). Podobne ďalšia takáto porucha ide od skalného ostrohu naľavo od jaskyne (bližšie k dedine) a pokračuje tiež na SZ. Nad jaskyňou by zistená porucha mala byť v hĺbke asi 20 m, potom klesá až na 30 m, znova stúpa a nakoniec znova klesá.

Na záver akcie sme prešli cez skalný ostroh (na povrchu odkrytých skál sú tu miestami podobné šiškovité formy ako v jaskyni) popri okraji plošiny nad dedinou až k lesíku na druhej strane (bližšie k hlavnej ceste) a krížom cez plošinu nazad k jaskyni. Na povrchu nevidno závrty ani výraznejšie preliačiny, v časti, kde by sa podľa geol. mapy mali zrejme už nachádzať tmavé gutensteinské vápence, som našiel rovnakú horninu, v akej je jaskyňa (svetlý dolomitický vápenec? mliečnej farby, zvetrávajúci do hneda až červenohneda reaguje s HCl).