Sondovanie v Jazvečej jaskyni - 24.2.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: Pružina-Priedhorie (nad Babirátkou)

Účastníci akcie: Bohuslav Kortman, Ján Kasák, Igor Haviar, Daniel Behrík, Michal Uriča

Pracovali sme v dvoch skupinkách: Jano a Igor na konci sondy  zahĺbenej v priamom smere od vchodu popod pomerne hladký strop hlbšie do masívu pokračovali v prehlbovaní dna za miestom, kde strop klesá prudšie dolu, a v rozširovaní neprielezného priestoru medzi dnom a stropom. Ostatní traja po prehĺbení odbočky na pravej strane centrálneho priestoru ťažili materiál z dna paralelnej nízkej chodby. Na oboch miestach tvorí dno suchý hlinitý až piesčitý sediment s prevažne drobnejšou sutinou, poprerastaný odumretými koreňmi stromov. Materiál sme vyťahovali v upravených plastových bandaskách a vysýpali pred východom z jaskyne. Podobne ako na akcii 1. 7. 2007 bolo v jaskyni mimoriadne sucho, prášilo sa v nej a zo stropu nekvapkala voda. V strednej časti prvej sondy bolo cítiť slabé prúdenie chladnejšieho vzduchu zľava pomedzi sutinu. Po odstránení menších skál sa ukázal prielezný otvor do starej jazvečej nory vystlanej senom. Odtiaľ sa dalo nazrieť do troch rozvetvených otvorov – jazvečích chodieb. Chladný vzduch vanie z niektorej z nich, pravdepodobne komunikujúcej s povrchom. Postup v sonde vrátane odbočky do nory tu bol asi 4 m, plazivku vzhľadom na zvažujúci sa strop treba odťažovať na výšku umožňujúcu sedenie.

V prvej sonde sa podarilo postúpiť dopredu asi o 2 m (medzi dnom a stropom pokračuje úzka medzera vyplnená drobnejšou sutinou), v druhej sa dá naliezť do nízkej chodby ďalej zatiaľ asi 1,5 m, odkiaľ vidno, že chodba pokračuje ďalšie asi 2 m a pravdepodobne sa jej strop zvyšuje. Ukazuje sa, že postup týmto smerom bude zrejme jednoduchší a bude naň potrebné menej náročné prehĺbenie dna chodby.

Pri návrate k autu sme pod skalami v pravom aj ľavom svahu dolinky zaregistrovali niekoľko dutín spĺňajúcich kritériá na označenie za jaskyňu.