Sondovanie v Jazvečej jaskyni - 9.3.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: Pružina-Priedhorie (nad Babirátkou)

Účastníci akcie: Bohuslav Kortman, Ladislav Drábik

Sondovanie v pravej vetve jaskyne, prehlbovanie dna a postup dopredu v plazivke. Najprv sme ťahali sedimenty (hlina prerastená suchými korienkami, drobné skaly a seno z jazvečieho brloha) v upravenej bandaske cez úzku chodbičku ústiacu pri vchode a vysýpali pred jaskyňou, neskôr sme ich vysýpali z bandasky na boku spojovacej plazivky. Vo vstupnej časti jaskyne už nebolo tak sucho ako na poslednej akcii, ďalej v plazivke, kde sme pracovali, boli sedimenty na dne suché. Postúpili sme sa asi 4 – 5 m dopredu až po zúžené miesto, za ktorým vidno pokračovanie chodbičky, odkiaľ bolo cítiť nevýrazné prúdenie vzduchu smerom von. Strop v zúženom mieste je vyhladený zrejme od jazvecov, sediment na dne je stvrdnutý. Ešte predtým klesá doľava krátka odbočka s malou dierou na konci, ktorá pravdepodobne komunikuje (slabý prievan) s ľavou vetvou – sondou na jej terajšom konci. Na začiatku odbočky v nánose som našiel starú lebku srnca aj s parožím.

Pri návrate sme postupovali šikmo po svahu smerom k autu v dolinke, trochu vyššie ako pri poslednej akcii. V skalných útvaroch sme lokalizovali 5 jaskyniek s dĺžkou približne od 3 do 6 m, 4 z nich na jednom mieste.