Sondovanie v Jazvečej jaskyni - 19.4.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: Pružina-Priedhorie (nad Babirátkou)

Účastníci akcie: Bohuslav Kortman, Jaroslav Haššo, Ivan Pohanka, Michal Uriča

Sondovanie v pravej vetve jaskyne. Prehlbovanie dna plazivky a postup vpred sťažovali korienky, ktorými je prerastená vrchná vrstva, pod ňou a najmä z pravej strany aj stvrdnutý vápnitý sediment a v ňom drobnejšie, ojedinele väčšie skaly. Vyťažený materiál sme vyťahovali v upravenej plastovej bandaske a vysýpali von (celkove 80 bandasiek). Postúpili sme dopredu asi o 1 a pol metra, ďalej stále vidno pokračovanie plazivky.

Ivan s prútikom zaregistroval vo svahu nad jaskyňou podzemné priestory tiahnuce sa dvoma smermi, pravá vetva sa ukazuje dlhšia, ľavá priestrannejšia.

K Michalovmu autu sme sa vracali za drobného dažďa, s Jarom som bol ešte pozrieť v Babirátke. Zistili sme, že kým v novom zozname jaskýň SR sa uvádza jej nadm. výška 415 m a dĺžka 19 m, dubnickí jaskyniari, ktorí sondovali v pravej vetve jaskyne, jej dĺžku zväčšili odhadom na 30 m. Za úvahu by stálo pokračovať v sondovaní po podrobnejšom prieskume lokality, ktorej výhodou je ľahká dostupnosť.