Čo sa udialo medzi Dušanom a Amáliou?

Bohuslav Kortman

Nebolo toho málo, ale výsledok mohol byť ešte lepší, keby sme sa do akcií, ktoré prebehli od 26. 5. (keď mal meniny Dušan) po 10. 7. (na Amáliu), zapojili vo väčšom počte. Týka sa to aj májových Lezeckých dní SSS na neďalekom Mojtíne, ktoré boli vhodnou príležitosťou na osvojenie si speleoalpinistickej abecedy. Na druhej strane nás môže tešiť rastúci záujem verejnosti predovšetkým o Pružinskú Dúpnu jaskyňu. Prejavil sa už po aprílovom Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, kde sme mali svoj stánok, a najmä potom, ako sme ponúkli školám návštevu tejto i druhých jaskýň, ako aj prednášky a besedy so školákmi. Vyvrcholením týchto jaskyniarskych osvetových aktivít bolo dvojdňové podujatie Zelená modrá (pozri v Aktualitách), v rámci ktorého navštívilo Dúpnu 600 záujemcov o jej prehliadku alebo koncert speváckych zborov. Ďalších asi 250 detí materských a základných škôl s učiteľmi z Považskej Bystrice a Udiče, ba aj z Bratislavy sme sprevádzali na školských výletoch do tejto jaskyne a Partizánskej jaskyne na Veľkom Maníne a žiaci považskobystrickej cirkevnej školy si vypočuli aj prednášku a pozreli jaskyniarske filmy. Predseda sa venoval i českým turistkám, ktoré nielenže s ním boli v Dúpnej, ale pre nepriazeň počasia ich nechal prenocovať na našej základni v Priedhorí. Viacerí sme začiatkom júna priložili ruku k dielu na terénnej základni pri Priepasti medzi Kačkami (kosenie lúky, hrabanie a spratanie sena, upratovanie) či pri výmene zámku na uzávere Pružinskej Dúpnej jaskyne, ktorý pri pokuse dostať sa do nej poškodili neznámi páchatelia.

Pri listovaní v technických denníkoch okrem spomínaných jaskýň padnú do oka názvy ďalších lokalít, kde sa pracovalo: Jaskyňa v ceste (Mojtínsky kras), Jaskyňa pri chodníku (kras Kačiek), Priepastná 4 (Skalky), Hrádok pri Priedhorí (s objavom 4- a 10-metrovej jaskynky pri povrchovom prieskume) a najmä Cisová – nová pseudokrasová lokalita v Javorníkoch, v ktorej objavená rovnomenná jaskyňa dosiahla už dĺžku 30 m a hĺbku 10 m. Pri jej zameriavaní sme zistili, že to ešte nemusí byť koniec. Potešilo by to, a nielen mňa, ale aj Laca Drábika a Mila Lisého, s ktorými som 16. júna prežil niekoľkohodinovú anabázu, kým sme sa dostali k tejto pieskovcovej jaskyni, a Jara Hašša s Igorom Haviarom, ktorý zase preukázal poriadny kus odvahy pri prieniku do pokračovania jej tesných a nebezpečných priestorov. Veď uvidíme... Zatiaľ vám ponúkame zopár fotiek z akcií v Dúpnej, ďalšie nájdete napríklad na:

http://www.360cities.net/image/pruzinska-dupna-jaskyna-vchod-slovakia#0.00,0.00,70.0

http://www.360cities.net/image/dpna-jaskya-pruina-01-slovakia#0.00,0.00,70.0

http://www.360cities.net/image/pruzinska-dupna-jaskyna-02-slovakia#0.00,0.00,70.0

http://www.360cities.net/image/pruzinska-dupna-jaskyna-03-slovakia#0.00,0.00,70.0

http://www.360cities.net/image/pruinsk-dpna-jaskya-04-slovakia#0.00,0.00,70.0

http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko/publicistika/Koncert-v-Pruzinskej-jaskyni?l=2&i=12557&p=1