Naši oslávenci

Text: Bohuslav Kortman
Foto: Katka Mičúchová

Stáva sa tradíciou, že životné jubileá členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy si spoločne pripomíname na mieste, ktoré už viac ako dvadsať rokov patrí k tým, kam sa radi znova a znova vraciame. Kedysi sme sem chodili ako jaskyniari častejšie – predovšetkým pracovať do Priepasti medzi Kačkami, dnes nás tu, na Kortmanke, vídať už pomenej – aj to najmä oslavujeme a spomíname. Napríklad na vlaňajšiu 50-ku Joža „Šmička“ Kasmana, ktorého sme, žiaľ, v máji odprevadili na jeho poslednej ceste do jaskyniarskeho raja. Alebo našich tohtoročných jubilantov Vlada Šlenca (70) a Laca „Maťka“ Bajzíka (50), ktorí nás sem nedávno pozvali na oslavu svojich okrúhlych narodenín.

Veru to bola oslava ako sa patrí, aj s viachlasným živio, srdečnými gratuláciami, prípitkami a darčekmi, jaskyniarskymi pesničkami, tradičným baranom na mongolský spôsob, chutným gulášom i neodmysliteľným pivným mokom. „Chýbalo“ nám iba jedno: na rozdiel od minulých rokov sme nezmokli; na druhej strane horúce slnečné lúče či plamene táboráka nabádali okolo 40 účastníkov bez rozdielu pohlavia a veku dodržiavať pitný režim, na čo ako správni jaskyniari dozerali obaja hlavní oslávenci.

Starší Vladimír sa stal členom SSS roku 2002 už skoro 64-ročný (!), mladšieho Ladislava sme prijali za nášho člena v roku 1996. Odvtedy sa každý z nich svojím spôsobom zapísal do histórie jaskyniarskeho klubu – prvý životným optimizmom a dobrou náladou, ktoré šíri okolo seba aj vďaka muzicírovaniu na starej heligónke a iných nástrojoch, druhý kopáčskymi výkonmi, kondíciou i kamarátskym správaním, ktoré si do klubu priniesol ako dlhoročný aktívny turista.

Nuž aj preto si na nedávnej oslave obaja zaslúžili poďakovanie a priateľské objatie alebo chlapský stisk rúk od nás, ostatných strážovských jaskyniarov, či sladký bozk od našich jaskyniarok a ostatných účastníčok tohto vydareného klubového podujatia. Nech teda obom praje šťastie, nech sú zdraví a nech sa im darí v jaskyniach i mimo nich!