S jaskyniarmi na Maníne

Matúš Trusina

Je ráno 6. 4. 2014, asi 7:30. Vstal som, naraňajkoval sa. Nasledovala hygiena, rýchle dobalenie vecí a hurá na vlak. Smer – Považská Bystrica. 10:08 prichádzam do Bystrice, kde ma už na parkovisku pri stanici čaká Tibor Zábojník. Oznamuje mi, že Laco Drábik a Igor Haviar nás už čakajú v Manínskej tiesňave. Zvyčajne krátky presun na miesto stretnutia nám sťažujú ľudia idúci na podujatie Jilemnického dvadsaťpäťku. Bez väčších problémov sa však o chvíľu dostaneme do centra tiesňavy a odtiaľ nad Záskalie až do lesa, kde odstavíme auto. Nasleduje nenáročný výstup k Partizánskej jaskyni na Veľkom Maníne v sprievode troch muflónov. Krásny pohľad. Dobre označený a upravený chodník nás nasmeruje až k jaskyni. Skladáme sa pred veľkým vchodom, prezlečieme sa; ja idem niečo pofotiť, ostatní si zatiaľ v jaskyni obzerajú vykopanú sondu a debatujú o tom, ako pokračovať.

Výhľad od jaskyne je úžasný. Ako na dlani vidíme Kostolecký dóm, Záskalie (odkiaľ sa ozývala hudba – turisti si podujatie patrične užívali) aj vzdialené hory. Po prelezení niekoľkých bočných chodbičiek a pokuse o ich vyfotenie odkladám foťák a idem za ostatnými. Pracujeme na rozširovaní a prehlbovaní sondy a Igorovi Haviarovi sa podarí rozlomiť veľký balvan, ktorý stál v ceste kopania a vykladá ho hore ku kope kameňov. Je zaujímavé, že na dne sondy sa pri kopaní ukázala hrubá vrstva sintra, vzniknutá asi po ukladaní sintra na dne jazierka. Sintrová vrstva sa končí asi 20 cm od steny jaskyne, kde sa nachádza hlina, prítomná všade v jaskyni. Na konci akcie sa ukázala malá puklina v jednej časti sondy, ktorá by mohla pokračovať do ďalších priestorov (jaskyniari sú optimisti, no kto vie). Celkovo bolo vynesených vyše 70 vedier zeminy a sonda sa pomerne dosť rozšírila i prehĺbila. Hĺbka sondy je teraz 1 – 1,5 m. Dúfam, že sa bude konať viac akcií s podobným zámerom.

Pomaly balíme a vraciame sa k autu. Cesta späť do Považskej B. prebieha bez problémov. Asi o 15:30 nasadám na vlak a o hodinku som doma.

Nájdené črepy a kosti svedčia o využívaní Partizánskej jaskyne človekom. V utorok som zobral niektoré z kostí do školy. Učiteľ biológie mi povedal, že kosti sú, ako sme (hlavne Igor Haviar) správne predpokladali, z kravy menšieho vzrastu alebo z jeleňa. Pre malú veľkosť kusu lebky sa to nedá presne určiť. Časť stehennej kosti bola pravdepodobne z rovnakého zvieraťa.