• Úvod
  • Chránia prírodu a jaskyne pre nás

Chránia prírodu a jaskyne pre nás

Článok - Považskobystrické novinky

Svoju činnosť za minulý rok nedávno bilancovali aj členovia Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Klub sídli v našom meste a počtom členov patrí k najväčším v rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti, združujúcej dobrovoľných jaskyniarov na celom Slovensku. Na výročnej schôdzi v Pružine-Priedhorí neďaleko známej Pružinskej Dúpnej jaskyne o dosiahnutých úspechoch i o ďalších zámeroch jaskyniarov informoval ich predseda Bohuslav Kortman, ktorému sme položili niekoľko otázok.

 

V Považskej Bystrici má tradíciu turistika a horolezectvo, ako je to u nás s jaskyniarstvom?

Na budúci rok oslávi náš klub 15. narodeniny, už predtým však jaskyniari z nášho mesta a okolia pôsobili v oblastnej skupine speleológov z Dubnice nad Váhom, ktorá vznikla pred polstoročím. A čo sa týka Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), tá existuje už od roku 1949.

 

Čím sa zaoberajú jaskyniari, čo je náplňou ich činnosti?

Naším poslaním je podľa stanov SSS poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne a iné krasové javy, rozličnými formami ich sprístupňovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu. Dôležitou súčasťou činnosti dobrovoľných jaskyniarov je ich aktívna účasť na ochrane prírody a životného prostredia, a to aj v spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami.

 

Čo významné doteraz váš klub dosiahol, čím sa môžete pochváliť našim čitateľom?

Myslím, že dnes mnohí Považskobystričania, a nielen oni už o jaskyniach a o tom, čo s nimi súvisí, vedia oveľa viac ako kedysi aj našou zásluhou. Teší ma rastúci záujem o Pružinskú Dúpnu jaskyňu, ktorú si vlani počas jej otvorenia pre verejnosť od mája do októbra v sprievode jaskyniarov prezrelo okolo tisíc návštevníkov z Považia i z iných krajov Slovenska, ba aj zo zahraničia. V tejto jaskyni a v jaskyniach na Strážove sa za našej účasti uskutočnil mikrobiologický a zoologický výskum financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ Natura 2000. Jeho výsledky budú čoskoro známe a očakávam, že prinesú veľa nového do poznania jaskynných biotopov.

K úspechom považských či strážovských jaskyniarov v uplynulých rokoch, ten vlaňajší nevynímajúc, patria pravdaže aj objavy dovtedy neznámych jaskýň v okolí Považskej Bystrice. Do zoznamu jaskýň SR pribudlo vlani niekoľko nových jaskýň na Veľkom a Malom Maníne i na Bosmanoch. Kým na začiatku 90-tych rokov ich bolo ani nie tridsať, teraz ich registrujeme už viac ako pol stovky. Četníkova svadba je zase najväčšou jaskyňou v histórii nielen nášho klubu. Objavili sme ju ešte roku 1994 a postupne sme sa v nej dostávali čoraz ďalej a hlbšie dovnútra Strážova. Minulý rok sa nám ju podarilo spojiť s neďalekou Strážovskou priepasťou a dnes už meria bezmála 1300 metrov. Po Čachtickej jaskyni je druhou najväčšou v Trenčianskom kraji a patrí jej aj popredné miesto medzi najdlhšími slovenskými jaskyňami. Spolu s Jánošíkovou jaskyňou pod vrcholom Strážova sme ju v spolupráci s jaskyniarmi z Chočských vrchov zamerali a vyhotovili sme ich podrobné speleologické mapy pre Správu slovenských jaskýň.

Úspešne sme sa prezentovali na medzinárodnom Speleomítingu 2012 a viacerí z nás sa v lete zúčastnili na 53. jaskyniarskom týždni SSS v Zakopanom v poľských Tatrách; toto významné podujatie slovenských jaskyniarov so zahraničnou účasťou sme v roku 2003 zorganizovali v Strážovských vrchoch. Z ďalších celoslovenských jaskyniarskych podujatí u nás spomeniem mapovací kurz, Lezecké dni a Speleologickú školu SSS, no širšia považskobystrická verejnosť nás skôr pozná z prednášok, účinkovania na Ekologickom jarmoku, Horomil feste alebo iných podujatiach v meste a okolí, ale napríklad aj z vydarených zájazdov do Slovenského či Moravského krasu.

 

Spomenuli ste, že váš jaskyniarsky klub patrí k najpočetnejším na Slovensku. Kto sú jeho členovia a kto sa môže stať jaskyniarom?

Medzi jaskyniarmi prevažujú muži, ale nájdu sa aj ženy a dievčatá. V našom klube je nás viac skôr narodených ako tých mladších. Preto by sme radi privítali medzi nami mladých ľudí so záujmom o prírodu, ale aj o nevšedné zážitky či dobrodružstvá. O tie u nás naozaj nie je núdza. Mohol by to potvrdiť najstarší člen klubu, osemdesiatnik Slavo Chmela, ktorý sa vlani stal čestným členom Slovenskej speleologickej spoločnosti za zásluhy o rozvoj nášho jaskyniarstva. Najmä starší Bystričania si ho môžu pamätať ako vynikajúceho horolezca, tanečníka vo FS Považan alebo úspešného amatérskeho filmára. O ňom i o ďalších osobnostiach, udalostiach a o činnosti nášho jaskyniarskeho klubu sa záujemca dozvie viac na internete – www.speleostrazov.sk.   

 

A na čo sa alebo čo chystáte v tomto roku?

Verím, že aj vďaka väčšej aktivite členov klubu sa nám s prispením našich partnerov a priaznivcov podarí pokročiť v speleologickom prieskume krasových alebo pseudokrasových lokalít v Strážovských a Súľovských vrchoch i v Javorníkoch. Radi by sme sa pochválili objavmi nových podzemných priestorov a zároveň pokračovali v sprístupňovaní ich krás a vzácností širokej verejnosti. Som presvedčený, že práve vďaka účinnej jaskyniarskej osvete a hlbšiemu poznaniu sveta jaskýň a priepastí sa nám bude ešte viac dariť aj v ich ochrane a starostlivosti o ne, ako aj v starostlivosti o návštevníkov jaskýň. Po Pružinskej Dúpnej jaskyni a jaskyni Babirátka v Strážovských vrchoch a Šarkanej diere v Súľovských skalách by sa ďalšou verejnosti voľne prístupnou jaskyňou mohla stať Partizánska jaskyňa na V. Maníne a uvažuje sa aj o Závadských jaskyniach v katastri Horného Moštenca.

V lete budeme u nás sprevádzať účastníkov kongresu Medzinárodnej speleologickej únie z celého sveta na pokongresovej exkurzii v Strážovských vrchoch. Ešte predtým koncom júna chystáme tretí ročník podujatia s názvom Zelená modrá. Jeho súčasťou bude v sobotu 29. júna okrem country festivalu v Čelkovej Lehote aj turistický pochod Čelkovská desiatka, v nedeľu 30. júna sme pre návštevníkov pripravili prehliadku a koncert v Pružinskej Dúpnej jaskyni, čomu bude predchádzať slávnostné otvorenie náučného chodníka Karola Brančíka k tejto jaskyni. Chceme pokračovať v dobrej spolupráci  s turistami z KST Sparta Považská Bystrica, KST Manín Považská Teplá a TJ Strážov Pružina a  užšie spolupracovať s členmi Horolezeckého klubu Manín, ako aj so školami v Považskej Bystrici, Trenčianskom a Žilinskom kraji.