Poďte s nami do jaskyne

Bohuslav Kortman

Boli sme na zájazde. A ako sa na jaskyniarov patrí – v jaskyniach. Nešli sme tam sami, v dvoch autobusoch smerujúcich z Považskej Bystrice do Slovenského krasu okrem 22 členov SSS z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy (organizátor zájazdu) a Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu sedeli ich rodinní príslušníci, priatelia a známi, ale aj ďalší záujemcovia o návštevu šiestich sprístupnených jaskýň. Prvé tri z nich sme si prezreli ešte v sobotu: Važeckú, Ochtinskú aragonitovú a Krásnohorskú; tú druhá časť zúčastnených navštívila v nedeľu, kým ostatní boli v Jasovskej jaskyni, a potom sme spoločne absolvovali prehliadku Domice a Gombaseckej jaskyne. Na účastníkov zájazdu zapôsobili krása a jedinečnosť jednotlivých jaskýň, pútavý výklad sprievodcov v nich, ale aj ochota a ústretovosť ich prevádzkovateľov – Správy slovenských jaskýň a Jaroslava Stankoviča.

Zájazd bol súčasťou podujatí organizovaných pre verejnosť pod názvom Poďte s nami do jaskyne a uskutočnil sa s podporou mesta Považská Bystrica v dňoch 21. a 22. októbra 2007. Stretli sa na ňom viacerí z tých, ktorí vlani absolvovali vydarený jednodňový výlet JK Strážovské vrchy do Jaskyne mŕtvych netopierov, Bystrianskej a Harmaneckej jaskyne.