Pružinská Dúpna jaskyňa 15.10.2009

Milan Hlúbik

Po týždni daždivého a neskôr aj usneženého počasia sme sa v zostave Ladislav Drábik, Katarína Hlúbiková a Milan Hlúbik vybrali pokračovať už v začatej práci na prehlbovaní chodby v zadnej časti Pružinskej Dúpnej jaskyne. Cesta z Púchova bola bezproblémová, v Pizzerii pod orechom v Predhorí sme sa zastavili po kľúče od jaskyne s plánom dostať sa autom čo najbližšie. Situáciu nám však skomplikovalo množstvo polámaných stromov, ktorých konáre boli popadané krížom cez cestu v doline Rečica. Pre rýchly nástup zimy listy nestihli opadať, mokrý sneh zachytili a veľa stromov jeho váhu nevydržalo.

Po zbežnej obhliadke sme sa presunuli do zadnej časti jaskyne a po rozdelení úloh sme sa naplazili do asi sedem metrov dlhej chodby. Laco sa podujal kopať a Katka mi ponad neho podávala vedrá naplnené hlinito-kamenitou sutinou. Ja som ich vynášal na začiatok chodby. Práca prebiehala pomerne rýchlo, aj keď sme sa zhodli, že ideálne by to bolo vo štvorici. Asi po 2 hodinách poctivej driny sme zacítili silnejúci prievan, čo nás napĺňalo nádejou. Pukliny v podloží sa však odkrývali len pomaly, a tak sme usúdili, že na prípadný objav si budeme musieť ešte počkať. Po 3,5 hodinách sme práce ukončili a pokračovať budeme v najbližších dňoch.

Pri kopaní sme našli aj niekoľko kostí a zubov. Ide pravdepodobne o kosti jaskynného medveďa, ktorých sa tu našlo už neúrekom.