Pružinská Dúpna jaskyňa

Text: Milo Lisý

Foto: Adam Tureček

Členovia, čakatelia a sympatizant podskupiny Topvar jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy po skončení výročnej schôdze využili blízkosť pre nich inak dosť vzdialenej Pružinskej Dúpnej jaskyne na motivačno zácvičnú exkurziu. Chceli vyskúšať 250W svetlo na fotografovanie. Toto sa im síce akosi "vyšmyklo" z ruky, ale aspoň si tí z nich, ktorí tu boli prvý krát jaskyňu podrobne aj s blatom a plazivkami poprezerali. Sympatizant Števo sa plazivkám moc nepovenoval, nakoľko u topvarovcov nevedeli zohnať kombinézu na tak veľkého chlapa... M. Lisý ako najlenivejší účastník sa uspokojil hlavne s prehliadkou posledne objavených a jednoznačne najkrajšie vyzdobených sienok. A. Tureček sa našťastie celkom nevykašľal na fotenie a tak keď sa k tomu priráta všeobecná spokojnosť všetkých zúčastnených, možno túto "miniexpedíciu" pokladať za úspešnú...