Skryšná diera – 9.7.2009

Text a foto: Milo Lisý

9.7.2009 sa v Skryšnej diere uskutočnila menšia akcia v zostave Alexander Kováč (8.7.2009 dovŕšil 88rokov), Patrik Ďurič (14ročný), Pavol Vojtuš a Miloslav Lisý. Poslední dvaja menovaní kopali na dne a vyťahovali vedrá a prví dvaja ich hore vysýpali. Kým dole spolupráca fungovala, hore mladosť podľahla získaným reflexom výchovy a najstaršieho účastníka napriek jeho veľkej snahe zväčša odstavovala od pracovnej činnosti. Aj tak však možno povedať, že to bola s najväčšou pravdepodobnosťou jaskyniarska pracovná akcia s najväčším vekovým rozdielom medzi jej aktívnymi účastníkmi. Takmer 74 ročný rozdiel je určite unikátny nielen na Slovensku, ale pravdepodobne aj v susedných galaxiách... Nie je veľa ľudí, ktorí objavovali taje jaskyne v mladosti a dokázali sa k týmto tajom vrátiť po 76 rokoch. Nášmu duchom mladému 88ročnému oslávencovi sme srdečne blahoželali a priali ešte veľa dobrých rokov s dobrým zdravím.