Sonda na Hrubej Kačke - 3.8.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: Sonda na Hrubej Kačke, Kortmanka, kras Kačiek, Zliechovská hornatina

Účastníci: Bohuslav Kortman, Ján Kasák, Igor Haviar, Daniela Kortmanová, Ivan Pohanka, Miluše Šišková a Mária Dubravayová (obe JS A. Vallu, Terchová)

Stretli sme sa na Kortmanke, kde sme upratali kusy spráchniveného kmeňa spadnutého smreka pri senníku (po návrate zo sondy Igor popílil aj zvyšok kmeňa). Po výstupe k Sonde na H. Kačke sme sa pustili do sondovania v ľavej sienke, odkiaľ sme s využitím 2 plastových bandasiek vyťahali na povrch asi 2 m3 prevažne drobnejšieho sutinového materiálu vyťaženého z dna sienky. Podarilo sa nám dostať von z jaskyne aj niekoľko väčších vápencových skál. Kamenito-hlinitá sutina na dne nebola utlačená, vyskytovali sa v nej malé dutiny s mäkkým „prievanovým“ sintrom, ktorým bol prestúpený aj sutinový materiál, najmä z pravej strany sienky; tenká vrstva mäkkého snehobieleho sintra pokrývala aj spodné časti väčších skál uložených v drobnejšom sedimente. Zospodu cez sutinu bolo cítiť slabé prúdenie vzduchu.

Okrem sondovania Ivan lokalizoval za pomoci virgule možné podzemné priestory vpravo, ale najmä vľavo nad sondou a po návrate na Kortmanku aj pri Priepasti medzi Kačkami. Tu bude potrebné jeho zistenia porovnať s výsledkami georadarového merania.