• Úvod
  • Bez práce nie sú jaskyne – ani jaskyniari

Bez práce nie sú jaskyne – ani jaskyniari

Text: Bohuslav Kortman, Foto: Petr Chmela

Bezmála polstovka členov, čakateľov a ďalších pozvaných sa nás stretla na výročnej členskej schôdzi Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy SSS 4. februára v Rekreačnom zariadení Podskalie. Napriek mrazivému počasiu sme sa v miestnosti s kozubom, hoci bez ohňa, cítili príjemne a družné rozhovory zúčastnených, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia susedného JK Dubnica nad Váhom s predsedom P. Medzihradským a Správy CHKO Strážovské vrchy J. Smatanová a B. Machciník, prerušil až oficiálny začiatok výročného rokovania. Po správach o činnosti a hospodárení klubu za minulý rok, ktoré predniesol J. Kasák, informoval predseda B. Kortman o pripravovaných klubových akciách a iných aktivitách. Pred diskusiou k tomuto bodu boli ocenení najaktívnejší členovia klubu L. Drábik, J. Galovič, I. Haviar, V. Lieskovec, M. Lisý, J. Rybár a A. Tureček. Novým členom klubu sa po hlasovaní stal T. Zábojník, za čakateľky sme prijali J. Bartušovú, A. Blahovú, J. Habrúnovú a Z. Kasákovú, medzi čakateľov pribudol B. Machciník. Členstvo v klube prerušili A. a M. Krobové, členom už nie je R. Nemec. Výbor JK sa doplnil o L. Drábika. Prítomní členovia schválili príspevok na činnosť klubu a „výročka“ sa skončila prijatím uznesenia.

Stretnutie pokračovalo premietaním zaujímavých jaskyniarskych a prírodovedných filmov. Večer sa o naše hladné krky a smädné ústa postaral oslávenec J. Haššo, ktorému sme spoločne zablahoželali k jeho nedávnej päťdesiatke. Hromové živjó podporila svojimi hlasmi a hudobnými nástrojmi aj skupina Tabak s jej lídrom J. Galovičom, ktorá nám spríjemnila večerné posedenie. Na rozlúčku sme si spolu zaspievali niekoľko jaskyniarskych pesničiek a v dobrej nálade šli spať. Aj keď druhý deň (pre niektorých to bol ten istý deň) bola nedeľa, viacerí/é z nás sa zapojili do transportu vyťaženého materiálu v neďalekej Pružinskej Dúpnej jaskyni, akoby chceli potvrdiť známe príslovie, že bez práce nebývajú koláče, ale ani (nové) jaskyne.