Výstava Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo

Mgr. Miroslav Kortman

Výstava Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo

Slovensko je známe vo svete aj vďaka prírodným krásam ukrytým v jaskyniach. V súčasnosti je u nás známych okolo 5500 jaskýň. Všetky patria k prírodným pamiatkam, najcennejšie z nich sú národnými prírodnými pamiatkami. Viaceré sa stali dokonca súčasťou svetového prírodného dedičstva a sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jaskyne Slovenského krasu sa do zoznamu dostali roku 1995.

Výstava Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo pozostáva zo 16 panelov, na ktorých sa návštevník slovom i obrazom oboznámi s najznámejším krasovým územím na Slovensku, s jeho krásami a vzácnosťami, predovšetkým jaskyňami a priepasťami (ich počet prevyšuje 1000), ich vývojom, hodnotami, životom v nich, ich poznávaním, ochranou i využívaním. Osobitne sú predstavené jednotlivé sprístupnené jaskyne vrátane Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorú do zoznamu svetového dedičstva zapísali roku 2000.


 1.  panel - Jaskyne slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 2.  panel - Geologická stavba a hydrológia krasového územia
 3.  panel - Ako vznikajú jaskyne

 4.  panel - Morfologická pestrosť jaskýň

 5.  panel - Geomorfologické tvary jaskýň
 6.  panel - Sintrová krása jaskýň
 
7.  panel - Život v jaskyniach
 
8.  panel - Cesta k dedičstvu
 9.  panel - Jaskyne a človek
10. panel - Ochrana a využívanie jaskýň
11. panel - Povrchové krasové javy, krajina Slovenského krasu
12. panel - Jaskyňa Domica
13. panel - Silicko-gombasecký jaskynný systémá
14. panel - Krásnohorská jaskyňa
15. panel - Jasovská jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa
16. panel - Jaskynný systém Dobšinská ľadová jaskyňa – Stratenská jaskyňa


Autorom výstavy je RNDr. Jaroslav Stankovič.


Výstavu pripravil Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v spolupráci s Centrom voľného času a PX Centrom v Považskej Bystrici ako súčasť projektu Poďme znova do jaskyne, ktorý podporilo Mesto Považská Bystrica.

Výstava bude inštalovaná vo výstavných priestoroch kina Mier v Považskej Bystrici od 15. decembra 2008 do 15. januára 2009.

 

Ďalšie informácie na http://unesco.eu.sk