Jaskyne a jaskyniari v krajskej knižnici

Výstava Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo, ktorej autorom je RNDr. Jaroslav Stankovič, sa presunie z Považskej Bystrice do Žiliny. Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy SSS v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom – Krajskou knižnicou v Žiline ju sprístupní verejnosti v knižničných priestoroch na Bernolákovej ulici od 20. januára do 13. februára. Okrem toho v utorok 10. februára o 16. hodine pozývame záujemcov do Krajskej knižnice v Žiline na besedu s jaskyniarmi – predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti  Bohuslavom Kortmanom, nestorom slovenských amatérskych jaskyniarov a filmárov Slavomírom Chmelom a ďalšími speleológmi, spojenú s premietaním jaskyniarskych filmov.

Výstava Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo