Boli sme v Zlej diere

Jana Habrúnová

Jedného pekného májového dňa som sa s jaskyniarom z klubu Strážovské vrchy Peťom Šlencom dohodla, že si pôjdeme pozrieť jaskyňu Zlá diera. Skontaktovali sme sa s vedúcim tamojšej skupiny R. Koščom a dohodli si súkromnú prehliadku. Pán Košč bol veľmi priateľský, ochotne nám odpovedal na všetky otázky aj porozprával veselé príhody z jaskyniarskych akcií.
Jaskyňa Zlá diera, nazývaná i Lipovecká jaskyňa, sa nachádza na území Prešovského kraja, približne 30 km od Prešova. Ak ju chcete navštíviť, stačí z hlavnej cesty na trase Poprad – Prešov odbočiť v obci Fričovce smerom na Šindliar a Lipovce. Za obcou Lipovce po prejdení približne 2 km je parkovisko s informačnou tabuľou o existencii tejto jaskyne. Potom stačí prejsť asi dve minúty pešo po lúke a ďalších 15 minút po lesnom, vynikajúco upravenom chodníku. V chatke nad jaskyňou dostanú záujemcovia prilbu a čelovku, pretože jaskyňa nie je elektricky osvetlená. Po absolvovaní úzkej vstupnej chodby smerujúcej šikmo nadol a spevnenej betónovými schodíkmi s oporným zábradlím sme sa od sprievodcu dozvedeli prvé informácie.
Jaskyňa síce geomorfologicky patrí do pieskovcového pohoria Bachureň, vznikla však v dolomiticko-vápencovej kryhe, ktorá sem zasahuje zo susedného pohoria Branisko. Táto prírodná pamiatka sa nachádza v piatom (najprísnejšom) stupni ochrany. Na jej stenách sa vyskytuje jaskynný vápenec – sinter, tvorený kalcitom a dolomitom. Dolomit sa správa ako špongia – zadržiava značné množstvo vody. Jaskyňa je domovom dvanástich druhov netopierov, z ktorých najvýznamnejšími sú podkovár malý a netopier veľký. Tieto cicavce sa tu zdržiavajú v štádiu hibernácie.

O niekoľko minút sme sa dostali do najpriestrannejšieho miesta jaskyne – Katarínskej haly. Má priemer 30 metrov a nachádza sa v hĺbke 28 m. Upútalo nás Jazierko šťastia s niekoľkými kvapľami a vedľa neho zvyšky kostičiek a črepov z minulosti, ba i nefunkčný nožík z rozhrania 15. a 16. storočia. Kedysi boli v tejto oblasti polia, lúky a pasienky, na ktorých sa pásli ovce a kravy. Niektoré zvieratá nešťastne spadli do tejto jaskyne – diery. Deti, ktoré ich mali počas pastvy strážiť, rodičia vyhrešili za zlé plnenie povinností. Preto nazvali jaskyňu – dieru zlou. Našli sa tu kosti z oviec, jeleňa, lebka jazveca, ba i lebka medveďa. Časť sprístupnených priestorov v jaskyni je pomerne úzka. Pre štíhlejších je určený prechod tzv. Pôrodnou chodbou – čo som si osobne vyskúšala. Poslednou zaujímavosťou je jazierko, v ktorom si podľa legendy majú mladé devy a mládenci namočiť prsty, aby si do jedného roka našli budúcich životných partnerov.

Jaskyňa je pre verejnosť sprístupnená od roku 1999. Otvorená je denne od 1. apríla do 15. novembra. Jej návštevu vrelo odporúčame.