• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Členovia klubu

Organizačná štruktúra JK Strážovské vrchy

Výbor Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Predseda:  

Bohuslav Kortman

 

Členovia:   

Ján Kasák

Ivan Pohanka

Branislav Pružinec

Igor Steiner

Miloslav Lisý

Ladislav Drábik

 

Revízor:    

Ján Habrún

 

Členovia Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy pre rok 2012

1. Ladislav Bajzík

2. Daniel Behrík

3. Jozef Dinga

4. Ladislav Drábik

5. Peter Dubec

6. Patrik Ďurič

7. Jaroslav Galovič

8. Ján Habrún

9. Ing. Miroslav Hanínec

10. Jaroslav Haššo

11. Igor Haviar

12. MUDr. Jaroslava Homolová

13. Petr Chmela

14. Slavomír Chmela

15. Nikola Janceová

16. Ing. Anton Kardoš

17. Miroslav Kardoš

18. Ing. Ján Kasák

19. Miroslav Kocúrik

20. Branislav Kompanický

21. Mgr. Bohuslav Kortman

22. Mgr. Miroslav Kortman

23. Ing. Daniela Kortmanová

24. Peter Kováčik

25. Jaroslav Krajčír

26. Radovan Krajčír

27. Jarmila Krajčírová

28. Lucia Krajčírová

29. Jozef Krebes

30. Vladimír Lieskovec

31. Jaroslav Lovíšek

32. Mgr. Miloslav Lisý

33. Bc. Matej Petrovič

34. Ing. Ivan Pohanka

35. Branislav Pružinec

36. Pavol Repka

37. Ing. Ján Rybár

38. MUDr. Igor Steiner

39. Peter Šlenc

40. Vladimír Šlenc

41. Jozef Špánik

42. Adam Tureček

43. Ing. Michal Uriča

44. Ing. Peter Užovič

45. Pavol Vojtuš

46. Tibor Zábojník


Čakatelia na členstvo:

 1. Juliana Bartušová

 2. Adriána Blahová

 3. Ján Čelko

 4. Jana Habrúnová

 5. Ing. Zuzana Kasáková

 6. Ing. Beňadik Machciník

 7. Ing. Miroslav Mičúch

 8. Mgr. Katarína Mičúchová

 9. Zuzana Mičúchová