• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Kto sme

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

Kto sme

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy je jednou z organizačných zložiek Slovenskej speleologickej spoločnosti, odborného občianskeho združenia záujemcov o kras a speleológiu. Jaskyniarsky klub má právnu subjektivitu (IČO 34059849), sídlo v Považskej Bystrici, Stred 66/61 a má bezmála 50 členov – dobrovoľných jaskyniarov. Predsedom (štatutárnym zástupcom) klubu je Mgr. Bohuslav Kortman. Hlavnou náplňou činnosti klubu je poznávanie, objavovanie, registrovanie, dokumentovanie a ochrana krasových javov, predovšetkým jaskýň, v oblasti Strážovských a Súľovských vrchov, Tribeča a inde. V týchto krasových územiach členovia klubu vykonávajú praktický speleologický prieskum a výskum, v rámci výkonu speleologickej strážnej služby zabezpečujú ochranu a starostlivosť o jaskyne a venujú sa aj environmentálnej výchove a vzdelávaniu verejnosti. Pritom spolupracujú s inými jaskyniarskymi klubmi na Slovensku, so Správou slovenských jaskýň a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši, so Štátnou ochranou prírody, Správou CHKO Strážovské vrchy v Považskej Bystrici, Klubom slovenských turistov a s ďalšími organizáciami a záujemcami. Počas svojho pôsobenia od r. 1999 objavili a zdokumentovali mnohé jaskyne najmä v Strážovských a Súľovských vrchoch, okrem iných aj v súčasnosti najväčšiu jaskyňu Strážovských vrchov – Četníkovu svadbu na Strážove, dlhú skoro 1300 metrov. Túto jaskyňu, ako aj Jánošíkovu jaskyňu, Strážovskú priepasť, Priepasť medzi Kačkami (Kortmanku), Otcovu jaskyňu a Pružinskú Dúpnu jaskyňu uzavreli, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a zabránilo sa aj prípadným úrazom návštevníkov. Aj ich zásluhou boli vyhlásené za verejnosti voľne prístupné tri jaskyne: Pružinská Dúpna jaskyňa (od mája do októbra, treba sa vopred ohlásiť) a Babirátka (celoročne) neďaleko Pružiny-Priedhoria, Partizánska jaskyňa (celoročne) na Veľkom Maníne nad Záskalím. K prvej z nich vybudovali náučný chodník, pomenovaný po Karolovi Brančíkovi. Každoročne organizujú podujatie s názvom ZELENÁ MODRÁ v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej jaskyni a  Strážovské vrcholenie na Kortmanke v spolupráci s obcami Čelkova Lehota a Pružina, ako aj s OZ Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je aj ich jaskyniarsky klub.