• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Predpokladané aktivity JKSV v roku 2012

Predpokladané aktivity JKSV v roku 2012

1.      Akcia na pozvanie KST V. Uherce (Dobrolínska j.)                              marec

2.      Speleomíting SSS                                                                                   14. 4.

3.      Spolupráca pri biospeleologickom výskume v Jánošíčke a Četníčke     22. – 27. 4.

4.      Lezecké dni Mojtín                                                                                17. – 20. 5.

5.      Jaskyniarsky týždeň v Zakopanom v Poľsku                                         1. – 5. 8.

6.      Mapovací kurz                                                                                       jeseň

7.      Návšteva KST V. Uherce                                                                        13. 10.

8.      Oprava uzáveru Jánošíčky, nový uzáver Otcova j., oprava a údržba
uzáveru Kortmanky

9.      Dokončenie úpravy vchodu Četníčky

10.  Rekonštrukcia terénnej základne na Kortmanke + obnovenie prác

11.  Údržbárske práce na základni v Priedhorí (spevnenie svahu za budovou, odkvapy, komín...)

12.  Dokončenie prác na projekte mapovania Jánošíkovej j. a Četníkovej svadby

13.  Zameranie ďalších jaskýň (Podskalská, Cisová...)

14.  Účasť na lokalizovaní vchodov jaskýň GPS (SMOPaJ)

15.  Pokračovanie v úpravách náučného chodníka k Dúpnej za účasti brigádnikov v spolupráci s obcou Pružina a tamojšími organizáciami, ďalšia infotabuľa

16.  Zlepšiť informovanosť občanov Pružiny prostredníctvom obecného rozhlasu, nástenky v centre obce a pod.

17.  Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť

18.  Urobiť novú vývesnú skrinku v AC Man. Tiesňava

19.  Iné prezentácie v rámci PR (public relations)

20.  Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi

21.  Podujatie Zelená modrá, 1. ročník (v Čelkovej Lehote?)

22.  Zájazd

23.  Projekty (mesto, VÚC...)

24.  Publikovanie v Spravodaji (Podskalský Roháč...)

25.  Vydať vreckový kalendárik 2013