• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Predpokladané aktivity JKSV v roku 2013

Plánované aktivity JKSV v roku 2013

 

1.      Účasť na Speleomítingu SSS                                                                             13. 4.

2.      Lezecké dni Mojtín                                                                                            máj

3.      Podujatie Zelená modrá, 3. ročník (v Čelkovej Lehote a Dúpnej j.)                  29. a 30. 6.

turistický pochod Čelkovská desiatka, country festival, nasvietenie
Pružinskej Dúpnej jaskyne a otvorenie náučného chodníka k jaskyni

4.      Zabezpečenie exkurzie pre účastníkov kongresu UIS v Brne
 – Kortmanka, Dúpna, príp. aj iná jaskyňa                                                         1. 8.

5.      Návšteva KST V. Uherce u nás                                                                         5. 10.

6.      Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce)                                     

7.      Jaskyniarsky týždeň SSS                                                                                   leto

8.      Speleologická škola SSS                                                                                    jeseň

9.      Oprava a údržba uzáveru Kortmanky, kontrola a údržba ostatných uzáverov jaskýň

10.  Dokončenie úpravy vchodu Četníčky, úprava nového vchodu Jánošíčky

11.  Rekonštrukcia terénnej základne na Kortmanke + obnovenie prác v priepasti

12.  Rekonštrukčné a údržbárske práce na základni v Priedhorí (úprava podkrovia, spevnenie svahu za budovou, odkvapy, komín...)

13.  Práce v Jaskyni na Hrubej Kačke, zameranie ďalších jaskýň (Podskalská, Cisová...)

14.  Pokračovanie v úpravách náučného chodníka k Dúpnej za účasti brigádnikov v spolupráci s obcou Pružina a tamojšími organizáciami, ďalšia infotabuľa a slávnostné otvorenie NCH

15.  Zlepšiť informovanosť občanov Pružiny prostredníctvom obecného rozhlasu, nástenky v centre obce a pod.

16.  Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť (napr. v rámci Horomil festu a i.), spolupráca s pizzeriou a RZ v Priedhorí

17.  Urobiť novú vývesnú skrinku v AC Man. Tiesňava

18.  Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami

19.  Spolupráca v rámci OZ Mikroregión Stráž. vrchy

20.  Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi

21.  Zájazd

22.  Projekty (mesto, VÚC...)

23.  Publikovať v Spravodaji (Podskalský Roháč...) a inde vrátane klubovej webovej stránky, tú pravidelne aktualizovať   

24.  Vydať novú skladačku NCH K. Brančíka, príp. iné publikácie

25. Vydať vreckový kalendárik 2014