• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Predpokladané aktivity JKSV v roku 2014

Plánované aktivity JKSV v roku 2014

 

1.      Účasť na valnom zhromaždení a Speleomítingu SSS                                        11. – 12. 4.

2.      Lezecké dni Mojtín                                                                                            máj?

3.      Podujatie Zelená modrá, 4. ročník (v Čelkovej Lehote a Dúpnej j.):                 28. a 29. 6.

turistický pochod Čelkovská desiatka, country festival, nasvietenie
Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncert v jaskyni

4.      Jaskyniarsky týždeň SSS v Liptove                                                                   leto

5.      Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce)                                      ?

6.      Návšteva KST V. Uherce u nás                                                                         4. 10.

7.      Akcia Strážovské vrcholenie na Kortmanke                                                      5. 10.

8.      Vyriešenie ťažobného zariadenia na Kortmanke + obnovenie prác v priepasti

9.      Pokračovanie v odkrývačských prácach na Hrubej Kačke

10.  Rekonštrukčné a údržbárske práce na základni v Priedhorí (úprava podkrovia, spevnenie svahu za budovou, odkvapy, komín...)

11.  Prieskum a sondovanie v ďalších jaskyniach (Partizánska j., jaskyne v Skalkách – najmä Priepastná 4, Srýšna diera, Zvislá j. na Žibrici...)

12.  Pokračovanie paleontologického výskumu v Pružinskej Dúpnej jaskyni (so ZM Brno)

13.  Zameranie jaskýň a vyhotovenie ich máp (Podskalská, Cisová...)

14.  Pokračovanie v úpravách náučného chodníka k Dúpnej za účasti brigádnikov v spolupráci s obcou Pružina a tamojšími organizáciami, ďalšia infotabuľa na NCH

15.  Zlepšiť informovanosť občanov Pružiny prostredníctvom obecného rozhlasu, nástenky v centre obce a pod.

16.  Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť (napr. v rámci Horomil festu a i.), spolupráca s pizzeriou a RZ v Priedhorí, Penziónom pod Strážovom

17.  Vykonať prípravné práce na NCH Závadské jaskyne vrátane inštalácie infotabule

18.  Dokončiť a vyznačiť turistický chodník k Partizánskej jaskyni

19.  Urobiť novú vývesnú skrinku v AC Man. Tiesňava, spolupráca s Pobytonom

20.  Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami

21.  Spolupráca v rámci OZ Mikroregión Stráž. vrchy a OOCR Región Horné Považie

22.  Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi

23.  Zájazd

24.  Projekty (mesto, VÚC...)

25.  Publikovať v Spravodaji (Podskalský Roháč...) a inde vrátane klubovej webovej stránky, tú pravidelne aktualizovať   

26.  Vydať vreckový kalendárik 2015

27.  Príprava iných publikácií

Copyright © 2007-2008 Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy | Všetky práva vyhradené

Original design by G. Wolfgang | Adaptoval Michal Uriča | Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

Kartónovo - Kráľovstvo fantázie, Hračky do vane