• Úvod
  • JK Strážovské vrchy
  • Predpokladané aktivity JKSV v roku 2018

Plánované aktivity JKSV v roku 2018

1. Jaskyniarsky Silvester 13. 1.
2. Výročná členská schôdza 10. 2.
3. Prac. akcia v Dobrolínskej jaskyni (s KST V. Uherce) 13. – 15. 4.
4. Účasť na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici apríl
5. Účasť na Speleofóre ČSS v Sloupe (Moravský kras, ČR) 20. – 22. 4.
6. Účasť na valnom zhromaždení SSS a Speleomítingu v Lipt. Jáne 4. – 5. 5.
7. Akcia v Pružinskej Dúpnej jaskyni 11. – 13. 5.
8. Podujatie Zelená modrá, 8. ročník (v Čelkovej Lehote a Dúpnej j.):
turistický pochod Čelkovská desiatka, cyklotrasa, country festival,
nasvietenie Pružinskej Dúpnej jaskyne a koncert v jaskyni 30. 6. a 1. 7.
9. 59. jaskyniarsky týždeň SSS v Pružine-Priedhorí 22. – 26. 8.
10. Akcia Strážovské vrcholenie na Kortmanke a v Dúpnej, 6. ročník, aj ako
sprievodné podujatie Horomil festu 7. 10.
11. Akcia s KST V. Uherce (Stanišovské jaskyne, Medvedia štôlňa) 13. 10.
12. Kortmanka, práce v priepasti
13. Jaskyňa a Kamenný dážď na Hrubej Kačke, pokračovanie v odkrývačských prácach
14. prieskumné práce v Četníkovej svadbe
15. Prieskum a sondovanie v ďalších jaskyniach Strážovských a Súľovských vrchov, v lokalitách Považského Inovca a Tribeča
16. Meračské práce v jaskyniach, vyhotovenie máp, dokončenie mapy Podskalskej jaskyne
17. Pokračovanie paleontologického výskumu v Pružinskej Dúpnej jaskyni (s MZM Brno)
18. Aktivity v Dúpnej a iné akcie pre školy a verejnosť, spolupráca s obcou Pružina, pizzeriou a RZ v Priedhorí, Penziónom pod Strážovom atď.
19. Temné jaskyne, prieskumné a ochranárske práce, prípravné práce na NCH, druhý informačný panel
20. Osadenie nového smerovníka a informačných tabuliek pri Partizánskej jaskyni
21. Pravidelne aktualizovať vývesnú skrinku v AC Manínska Tiesňava
22. Iné prezentácie v rámci PR (public relations), spolupráca s médiami
23. Spolupráca v rámci OZ Mikroregión Stráž. vrchy a OOCR Región Horné Považie
24. Spolupráca s inými jaskyniarskymi, turistickými, príp. horolezeckými klubmi, najmä s JK Dubnica nad Váhom a i.
25. Zájazd
26. Projekty (mesto, VÚC...)
27. Publikovať v Spravodaji a inde vrátane klubovej webovej stránky, tú pravidelne aktualizovať
28. Vydať vreckový kalendárik 2019
29. Príprava iných publikácií

Copyright © 2007-2008 Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy | Všetky práva vyhradené

Original design by G. Wolfgang | Adaptoval Michal Uriča | Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

Kartónovo - Kráľovstvo fantázie, Hračky do vane