Kto je Milan Velič?

Bohuslav Kortman

Milan Velič - zväčšiť fotoJaskyniarske začiatky viacerých členov JK Strážovské vrchy sú spojené s Mojtínskym krasom, hlavným pôsobiskom dlhoročného predsedu OS/JK Dubnica nad Váhom Milana Veliča, rodáka z Beluše (30. 1. 1939).

Už v mladosti ho priťahovali jaskyne neďalekých Strážovských vrchov a Bielych Karpát. Čoskoro po nadviazaní spolupráce so známym speleológom Vojtechom Bukovinským založil jaskyniarsky krúžok pri DK ROH v Dubnici nad Váhom a zapojil sa aj do činnosti Speleologickej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Roku 1969 sa zúčastnil na ustanovujúcej schôdzi obnovenej Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) a stal sa vedúcim jednej z jej oblastných skupín. Medzi jeho jaskyniarske úspechy patria objavy v Mojtínskom krase, aktívna účasť na náročných akciách a významných podujatiach SSS na Slovensku i v zahraničí. Má najväčšiu zásluhu na príprave a vydarenom priebehu 25. jaskyniarskeho týždňa SSS, ktorý sa uskutočnil roku1984 pod Mojtínom. Zaslúžil sa o nadobudnutie a budovanie jaskyniarskej základne na Mojtíne.

Popri rozsiahlej činnosti v Mojtínskom krase sa významne podieľal na dokumentácii a propagácii krasu a jaskýň v rámci dubnickej OS/JK a celej SSS, za čo získal viacero ocenení, okrem iných striebornú medailu Slovenskej speleologickej spoločnosti za rozvoj speleológie. Žije v Novej Dubnici a je stále aktívnym jaskyniarom.