Najskúsenejší z nás: Slavomír Chmela (1932)

Bohuslav Kortman

Slavomír Chmela - zväčšiť foto

Speleológ, horolezec, fotograf, filmový dokumentarista a publicista. Od roku 2006 je členom JK Strážovské vrchy.

Slavo sa narodil na Morave, od 22 rokov žije na Slovensku; býva v Žiline. Už ako 18-ročný sa aktívne venoval športovej gymnastike a neskôr horolezectvu. Ako člen slovenského reprezentačného družstva sa r. 1959 zúčastnil na prvej expedícii na Kaukaz, kde vystúpil na Elbrus (5633 m), r. 1964 aj na vrchol Ušby (4710 m). V r. 1967 na expedícii na Pamír dosiahol vrchol Pik Lenina (7134 m). Je držiteľom titulu majster športu. Organizoval Horolezecké dni, ktoré sa každoročne konali v Porúbke pri Žiline. Bol spoluzakladateľom čs. Horolezeckej školy IAMES so sídlom vo Vysokých Tatrách (1964) a v r. 1967 – 1975 jej riaditeľom. Venoval sa fotografovaniu prírody a horolezeckého diania, neskôr filmovaniu. Od r. 1979 je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti. V tom roku zorganizoval expedíciu do jaskýň v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku. Popri skúmaní a mapovaní jaskýň sa venoval aj nakrúcaniu dokumentárnych snímok. V r. 1980 v Žiline založil jaskyniarsku skupinu, s ktorou realizoval expedície do vtedy druhej najdlhšej jaskyne sveta Optimističeskaja na Ukrajine (vyše 145 km). Pôsobil i ako tanečný majster v PKO v Žiline, bol členom folklórneho súboru Považan v Považskej Bystrici.

Je významným reprezentantom neprofesionálneho filmového hnutia na Slovensku. Bol členom Klubu filmových amatérov v Žiline a je dlhoročným členom Českého svazu pro film a video. Od r. 1978 nakrútil viac ako 400 dokumentárnych, reportážnych a odborných filmov (nakrúcané na troch kontinentoch – v Európe, Ázii a Afrike). Jeho filmy uviedli TV Sever, TV Žilina, STV 1, ČT 2, Televízia Drážďany; premietali sa na speleologických konferenciách v Maďarsku, Česku, Bulharsku, na jaskyniarskych týždňoch v Maďarsku, na Ukrajine a na Slovensku, na medzinárodných festivaloch v Moskve, Odese, Leningrade, Drážďanoch, Barcelone, La Chapelle en Vercors, Ebensee, Berlíne a Leppeerante. Za svoju tvorbu dostal úctyhodné množstvo ocenení (148) na rôznych súťažiach doma i v zahraničí: spolu získal 4 x hlavné ceny, 51 x 1. cenu, 40 x 2. cenu, 17 x 3. cenu a ďalšie. Z jeho úspešných a ocenených filmov spomeňme: Elbrus 77, Sahara 1976, Optimistická, S prilbou a zápisníkom, S kamerou a halogénom, Ortoptika, Mám 20, Lano, Diabáz, Nebojte sa kataraktu, Veľká akcia, Koralová, Pre kľud duše a i., z horských filmov: Tadžické miniatúry, Fanské hory, Pamír, Kaukazské končiare, Cestovanie Saharou. Spolu s bratom Petrom nakrútil viaceré ocenené snímky: Labský traverz, Tajomstvo Amatérskej jaskyne, Liskovská jaskyňa, Kortmanka, Otcova jaskyňa, Dúpna jaskyňa a i. Mesto Žilina mu udelilo titul Genius loci Solnensis. Je držiteľom dvoch zlatých medailí UNICA, striebornej plakety Slovenskej speleologickej spoločnosti, zlatého odznaku IAMES. V r. 2003 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda.

V novembri 2007 sa predstavil Považskobystričanom v kine Mier ukážkami zo svojej filmovej tvorby na podujatí s názvom Jaskyniarsky večer.