Ocenenie Slava Chmelu (1932)

Bohuslav Kortman

Slavomír Chmela - zväčšiť foto

Na návrh predsedu JK Strážovské vrchy udelil Žilinský samosprávny kraj Cenu ŽSK Slavomírovi Chmelovi za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby a pri príležitosti životného jubilea 85 rokov.

Slavo, ktorý sa narodil roku 1932 na Morave, je od roku 1979 členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, od roku 2006 členom Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Je držiteľom striebornej a zlatej medaily SSS za rozvoj jaskyniarstva na Slovensku, roku 2012 mu bolo udelené čestné členstvo SSS.

 V krátkom filmovom medailóne, ktorý v decembri 2017 premietli účastníkom slávnosti pri odovzdávaní cien ŽSK, Slavo zaspomínal, ako sa z horolezca stal jaskyniarom či jaskynným filmárom, keď prvý film v jaskyni nakrútil pred bezmála 40 rokmi a hneď ďalší v Optimistickej jaskyni na Ukrajine, vtedy druhej najdlhšej na svete. Počet filmov z nesprístupnených jaskýň, ktoré natáčal sám alebo so svojím bratom Petrom na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku a v ZSSR, dosiahol šesťdesiatku. Od roku 1978 to bolo celkove 400 dokumentárnych, reportážnych a odborných filmov na troch kontinentoch – v Európe, Ázii a   Afrike , mnohé z nich boli ocenené na rozličných súťažiach u nás i v zahraničí.