Kto bol Dr. Vojtech Bukovinský?

Bohuslav Kortman

Dostala sa mi do rúk členská legitimácia Slovenskej speleologickej spoločnosti číslo 196 z roku 1951 s podpismi Vojtecha Benického a Fedora Klimáčka. Držiteľ legitimácie JUDr. Vojtech Bukovinský (1. 1. 1916 – 28. 8. 1989) patril medzi vyše 200 členov tejto spoločnosti v prvom období jej existencie v rokoch 1949 – 53). O niečo neskôr, roku 1960, sa V. Bukovinský stal členom Speleologickej odbočky Slovenskej zemepisnej spoločnosti pri SAV.

Práve v období 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia sa tento rodák z Bitarovej pri Žiline, bývajúci v Lietave, venoval jaskyniarstvu  s mimoriadnym zaujatím. O svojich aktivitách a dosiahnutých výsledkoch informoval verejnosť v rámci správ o činnosti jaskyniarskej skupiny v Žiline najmä na stránkach zborníka Slovenský kras, kde mu v tom čase vyšli aj viaceré odborné príspevky (napr. o pojme objavu v speleológii, k otázke vzniku jaskynných prievanov alebo k dejinám Demänovskej jaskyne slobody), ale i v zborníku Československý kras a vo Vlastivednom zborníku Považia. Roku 1957 mu v martinskom vydavateľstve Osveta vydali publikáciu Žilina a Rajec.

Vojtech Bukovinský pracoval na mnohých krasových lokalitách Malej Fatry, v rokoch 1952 – 54 ako vedúci profesionálny výskumník (pracoviská v Stráňavskej, Višňovskej a Turskej doline, vo Vrátnej a inde), neskoršie aj v Súľovských a Strážovských vrchoch (Mojtínsky kras). Niekoľkoročné sizyfovské úsilie v sonde pod Polomom v Stráňavskej doline či roku 1961 ním objavená Májová priepasť (Mojtínska priepastná jaskyňa), v prieskume ktorej pokračoval až do roku 1966, sú rukolapným svedectvom jeho vytrvalosti a hlbokého vzťahu k jaskyniam a speleológii vôbec. Tieto jeho vlastnosti ocenila Slovenská zemepisná spoločnosť usporiadaním 2. výročnej členskej schôdze svojej speleologickej odbočky roku 1965 v Mojtíne a zvolením za člena jej výboru. Rok predtým vystúpil s odbornou prednáškou na medzinárodnej speleologickej konferencii v Brne. Zaoberal sa i históriou a archeológiou. Pracoval ako právnik vo viacerých organizáciách.

Početné Bukovinského články predovšetkým s jaskyniarskou tematikou, uverejňované v novinách a časopisoch (Krásy Slovenska, Práca, Smena, Smer, Sloboda, Cieľ, Rozkvet Považia atď.), pritiahli k speleológii nejedného milovníka prírodných krás a dobrodružstiev, a to nielen zo Žilinského okresu. Výsledky obdivuhodného pracovného nasadenia v speleologickom prieskume sa stali východiskom pre nasledovníkov Dr. Vojtecha Bukovinského pri odhaľovaní tajomstiev najmä malofatranského a Mojtínskeho krasu. Patrí k nim aj dlhoročný vedúci terajšieho Jaskyniarskeho klubu (predtým Oblastnej skupiny) Dubnica nad Váhom Milan Velič.

Práve odčlenením od tohto klubu Slovenskej speleologickej spoločnosti vznikol roku 1999 Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy SSS. Aj jeho členovia s vďakou a uznaním spomínajú na V. Bukovinského, ktorého bohatú písomnú dokumentáciu dodnes využívajú pri prieskume krasových lokalít Lúčanskej Malej Fatry. Aby prejavili úctu jeho pamiatke, pomenovali po ňom jeden z dómov Četníkovej svadby, najväčšej jaskyne Strážovských vrchov.