• Úvod
  • Naše jaskyne
  • Objavy
  • Fašiangová sienka v Pružinskej Dúpnej jaskyni

Pružinská Dúpna jaskyňa - Vianočná sienka

Ján Kasák

Objavitelia Vianočnej sienky - klikni pre zväčšenie Príbeh tohto objavu sa začal 3. septembra 2006, keď náš člen Janko Habrún – Mucha zobral na prehliadku jaskyne troch záujemcov o jaskyniarčenie. V Pružinskej Dúpnej jaskyni nemajú problém ani silní klaustrofobici a je preto na takýto účel viac než vhodná. Neodradilo ich ani mrzuté daždivé počasie, a tak si mohli so záujmom prezrieť hlavnú chodbu jaskyne. Jaskyniar by nebol jaskyniarom, keby si nevšímal indície na objavenie nových pokračovaní. A tou sa stalo počínanie poletujúceho netopiera vnútri jaskyne. V blízkosti zavaleného vchodu č. 2 vletel do nenápadného otvoru a viac sa neukázal. Do technického denníka o tom Janko napísal: „Keď som tam nazrel, zistil som, že diera pokračuje ďalej a netopiera nevidieť. Bude tam treba nabudúce posondovať.“

„Nabudúce“ bolo v nedeľu 17. decembra 2006, keď sme v zostave J. Habrún, P. Kardoš – Kocúr (čerstvý otec syna Paľka), J. Krebes – Prorok, J. Haššo, J. Kasák a čakateľ R. Nemec zaútočili. Otvor bol veľmi nenápadný a chvíľku trvalo, než sme ho našli. Najjednoduchšou, azda každým používanou sondou – metrovou palicou sa dalo za ním pohybovať, svedčilo to o tom, že kúsok ďalej je prielezné pokračovanie. Skromné náradie – sekáč a kladivo nás však dnuka dlhšie nechcelo pustiť. Až po vypáčení asi polmetrového bloku, na troch miestach prisintrovaného k bočným stenám, sa nám ukázal čiastočne prielezný otvor (taký, o ktorom si myslíte, že už to pôjde, a po strčení hlavy dnu zistíte, že ešte nie...). Ale už sa dalo dovnútra nazrieť a pohľad na bielu výzdobu visiacu zo stropu nám nalial nové sily. Ďalšia polhodinka zápasenia so skalou trčiacou z dna a Kocúr to už nevydržal: „Pustite ma tam!“ a naozaj sa pretlačil. Podali sme mu fotoaparát a kým sa vnútri blýskalo, ďalej sme rozširovali úzky prielez. Čo tam Paľo videl a vyfotografoval, sme si po jednom nakoniec vychutnali všetci.

V Demänovskej doline by takýto objav nestál za zmienku, a aj v Dúpnej je to iba „malé, ale naše“. Sienka má pôdorys „zemiakovitého“ tvaru rozmerov asi 4 x 8 metrov s priemernou výškou okolo 80 cm. Na drobnú kvapľovú výzdobu chudobnú hlavnú chodbu jaskyne tu však príroda akoby šibnutím čarovného prútika premenila na nádhernú kvapľovú klenotnicu. Nahusto tenkými bielymi stalaktitmi porastený strop v kontraste s čiernym zasintrovaným dnom, pár čiernych stalagmitov a stalagnátov, sintrové hrádzičky malých vyschnutých jazierok pripomínajúcich zmenšeninu Rímskych kúpeľov z Domice – to všetko nás donútilo na chvíľu zatajiť dych. Podľa snehobielej výzdoby a blížiacich sa sviatkov sme sienku nazvali Vianočná. Objav je pre nás čerešničkou na torte jaskyniarčiny v roku 2006, aj keď ďalšie sondovanie v tomto priestore a jeho presné zameranie je prakticky nemožné. Znamenalo by neodvratné zničenie celej nádhery, ktorú po preplazení sa dnu charakterizoval Kocúr prvými slovami ako „tridsaťtisíc brčiek“.

Pružinská Dúpna jaskyňa patrí k najznámejším a široko-ďaleko najnavštevovanejšou v Strážovských vrchoch. Svedčia o tom historické nápisy zachované na stenách jaskyne, najmä na pravej strane hlavnej chodby v blízkosti vchodu. Desaťročia okolo nenápadného otvoru prechádzali bádatelia a v poslednom období aj my, netušiac, čo skrýva. Práve tu sa za jediný deň podarilo objaviť Vianočnú sienku, o existencii ktorej nikto okrem netopierov nemal dovtedy ani potuchy. Pravda, takýchto jednodňových akcií zakončených objavom býva ako šafranu – protikladom k tomu je sondovanie v zadnej časti jaskyne. Tu už členovia Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy v spolupráci s jaskyniarmi z iných OS Slovenskej speleologickej spoločnosti, ale i nejaskyniarmi odpracovali desiatky akcií a stovky hodín bez vytúženého postupu. Ale tento darček pod stromček možno bude ďalším impulzom na vyburcovanie aktivity. Jaskyňa sa nám za to určite odmení veľkolepým objavom, na ktorý dlho čakáme a ktorý nám ukáže možno ten istý netopier už zanedlho.

Literatúra:

HABRÚN, J. 2006. Technický denník Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy z 3. septembra. HOCHMUTH, Z. 2002. Výsledky mapovacieho kurzu v Pružinskej jaskyni. Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, s. 20 – 21.

Zdroj: Spravodaj SSS 4/2006