• Úvod
  • Naše jaskyne
  • Strážovská priepasť

Strážovská priepasť - Nový objav na Strážove

Ján Kasák

Všetko sa začalo pred pár rokmi objavom jaskyne Četníkova svadba. Prudký západný svah Strážova (1213 m n. m.), v ktorom je jej vstupný otvor, nebol príliš vhodný na prezliekanie a odloženie vecí. Často sa stávalo, že nepozorne odložená súčasť výstroja sa skotúľala hlboko dolu, pri zmene počasia sme našli veci mokré alebo pod snehom. Prívetivejší, aj keď vyššie položený bol asi 12 m široký skalný previs – abri. Po menšej úprave terénu sa stal naším útočiskom a nazvali sme ho „Prezliekareň“.

Asi v tretine tohto previsu bol sutinový kužeľ, ktorý sa sypal zo závrtu ležiaceho nad abri, a v ňom vzpriečený kamenný blok rozmerov približne 1 x 1 m. Hrozbu, že sa samovoľne uvoľní a rozbehne dolu svahom, sme nemohli ponechať na náhodu. A tak sme ho na jednej zimnej akcii podkopali a spoľahlivo osadili nižšie. Bolo to niekedy po veľkom objave v Četníkovej svadbe, keď k nám zavítala väčšia skupina jaskyniarov z celého Slovenska pozrieť na tú nádheru. Medzi nimi aj Erik Kapucian a Braňo Šmída, ktorí si s jaskyniarskym záujmom prezreli aj našu Prezliekareň. Erik vtedy vytiahol aj akúsi virguľu a prešiel sa s ňou naprieč. Stred Prezliekarne ho zaujal a hovorí: „Tu pod nami je depresia asi 1 meter široká, vyzerá to na chodbu, ktorá môže smerovať nadol.“ A potom spolu s Braňom žartovali na tému, ako objavujú jaskyne bez kopania: Prejdú terén s virguľou, zakreslia mapu predpokladaného podzemného priestoru a keď sa doň niekto prekope, ukážu ju: „Veď my sme už dávno o nej vedeli.“ Ale žarty-nežarty, nasadili nám do hlavy chrobáka a začali sme sa na abri pozerať inými očami.

Sutinový svah po odvalení bloku začal klesať rýchlejšie a jeho vrchol po minulej zime klesol natoľko, že zo závrtu sa stal komín, ktorým sme z Prezliekarne mohli sledovať modrú oblohu. Ale zaujímavejší pre nás bol pohľad z neho na steny priestoru, ktorý niekedy vypĺňala sutina. Jednu časť – smerom k svahu tvorili zvetrané sintrové náteky a utlačené sedimenty, opačnú vápencový masív s korytom krásne modelovaným vodou. Ak sa tadiaľto niekedy dávno valila voda, čo je pod sutinou, na ktorej stojíme? Tých chrobákov v hlave bolo razom viac, najmä ak sme medzi hlinou často nachádzali veľké úlomky sintrovej výzdoby. Od úvah sme teda prešli k činu, namiesto akcie v podzemí – povrchovka. K slovu sa dostali lopata, motyka, krompáč a sutina sa trošku rýchlejšie presunula na miesto, kde by beztak po pár desaťročiach ležala, na svah pod Prezliekarňou. Nebolo jej teda málo, na jednej akcii sa to stihnúť nedalo – museli sme sa uspokojiť s čiastkovými výsledkami. Postupne sa odhaľovala zasintrovaná stena, menšia slepá dutina s výzdobou, až napokon na samom dne sondy úzky neprielezný otvor kolmo dolu. A v ňom sľubný pulzujúci prievan potvrdený dymovou skúškou – dym zo zapáleného lístia nasalo dnu, aby ho vzápätí vyfúklo nazad. Záver tejto akcie už bol veselší, na ďalšej musela nastúpiť technika. Bez vŕtačky by sa úzky, hrubým sintrom obklopený otvor rozšíriť nedal. Ďalším zlomom bola až tretia „vŕtačková akcia”; vtedy sa nám v trojici podarilo postúpiť kolmo dolu asi 2,5 metra. Úzky priestor na dne, kde sa už nedali poskladať kolená, vedro, kladivo, sekáč, lopatka... sme nutne museli rozšíriť. Pritom sa ukázal otvor veľkosti hlavy do úplne opačného smeru, ako sme predpokladali. Smeroval do svahu, dalo sa v ňom dosvietiť do vzdialenosti asi 5 metrov a čo bolo najkrajšie – vracal nám nádhernú ozvenu. Puklina za ním už bola širšia, ale v ten deň sme sa už do nej nedostali. Došli nám sily a nestačila na to ani slabá vŕtačka.

Zaútočili sme na ďalšej akcii, vyzbrojení požičanou lepšou vŕtačkou so zbíjaním a v silnejšej zostave. Tvrdé, vykryštalizované sintre odolávali dosť dlho, ale napokon sa nám podarilo asi 3 metre dlhú plazivku spriechodniť. Čo je za ňou? Česť vyriešiť túto otázku dostal najskúsenejší z nás – Paľo Kardoš-Kocúr. Po chvíli sa vrátil trošku sklamaný, že ďalej sa nedá. Prečo, to sme zistili, keď sme postupne všetci zastali na balkóne nad priepasťou. Pod nami hĺbka okolo 10 – 12 metrov, ledkové svetlá len chabo osvetľovali veľký priestor vzbudzujúci rešpekt. Domov sme sa vracali s ďalšími hádankami – čo je na dne, kam to ďalej pokračuje? Jasno sme mali o týždeň, keď nás niekoľko vyzbrojených lanom a povrazovým rebríkom znova vyšľapalo na Strážov. Podľa povrazového rebríka je hĺbka okolo 13 metrov, celý priestor má tvar kužeľa s podstavou asi 10 x 20 a výškou okolo 20 m. Charakter celého priestoru silne pripomína jaskyňu Četníkova svadba. Priepasťou sa tiahne tektonický zlom s vyhladeným tektonickým zrkadlom. Dno pokrýva sutina, veľké bloky výzdoby, drobná ostrohranná dolomitová drvina, ktorú sme použili aj pri betónovaní uzáveru. Ten bolo nutné osadiť, pretože pád do priepasti by mohol byť pre „bádateľov“ osudným. Na stene, ktorou sme zliezli dole, sú hrubé sintrové náteky, pod ňou na boku menšia dutina rovnako vyzdobená. Neznáme sú priestory nad balkónom, zdolanie bude oriešok pre lezcov, rovnako tu sú hrubé sintrové platne.

Čakali sme ďalšie jasné postupy, nasmerovanie k neďalekej jaskyni Četníkova svadba alebo k Jánošíkovej jaskyni, vzdialenej asi 200 metrov vzdušnou čiarou, ale Strážov sa svojich tajomstiev ľahko nevzdáva. Vytypovali sme pár miest, kde by sa dalo v jaskyni postúpiť o krok ďalej, ďalšie priestory tam určite sú. Tvrdíme to s rovnakou istotou, s akou sme sa zahryzli do tejto diery. Viac nám azda napovedia prievany, ale musíme počkať na priaznivejšie vonkajšie teploty. Možno už táto zima ukáže, kde je perspektívne miesto na hľadanie, možno aj tej Erikovej chodby. Čaká nás ďalšia práca, jaskyňu sme iba teraz objavili a už jej dlhujeme zameranie, vystrojenie. Ale aj o tom je jaskyniarčenie.

Chronológia prác:

15. 7. 2006 Začiatok premiestňovania sutiny, nález slepej dutiny so sintrovou výzdobou. Kortman, Kocúrik, Drábik, J. a L. Krajčírové, R. Krajčír

30. 7. Pokračovanie v odhadzovaní. Kortman, Bajzík, Haššo, Repka, Haviar

10. 9. Nález dutiny na dne sondy s pulzujúcim prievanom. Bajzík, Pružinec, Drábik, Kortman

15. 9. Ručné rozširovanie dutiny, postup 30 cm. Kortman, Bajzík, Repka, Bačík

17. 9. Rozširovanie a prehlbovanie dutiny vŕtačkou, postup 50 cm. Kortman, Bajzík, P. Kardoš, Krebes, Kocúrik, Lisý

24. 9. Rozširovanie a prehlbovanie dutiny vŕtačkou, postup do hĺbky 2 m. Kortman, Bajzík, P. Kardoš, Krebes, Kocúrik, Haviar, Behrík

1. 10. Rozširovanie a prehlbovanie dutiny vŕtačkou, postup do hĺbky 2,5 m, objav otvoru do pukliny s prievanom a ozvenou. Kortman, P. Kardoš, Kasák

8. 10. Rozšírenie pukliny, objav balkónu nad priepasťou. Kortman, P. Kardoš, Kasák, Haviar, Pružinec, J. Krajčírová, J. a R. Krajčírovci, Haššo

15. 10. Osadenie kotvenia, zlezenie a prieskum priepasti, provizórne osadenie uzáveru. Kortman, P. Kardoš, Kasák, Bajzík, Pružinec, Haššo, Haviar, Kocúrik, J. Krajčírová, J. a R. Krajčírovci, Nemec, Behrík

22. 10. Osadenie uzáveru, fotografovanie. Kortman, Bajzík, Pružinec, Kocúrik, Pohanka

28. 10. Dokončenie uzáveru. Kortman, Pružinec, Papan

 

Zdroj: Spravodaj SSS 3/2006