• Úvod
  • Naše jaskyne
  • Pružinská Dúpna Jaskyňa

Pružinská Dúpna jaskyňa

Pružinská Dúpna jaskyňa neďaleko obce Pružina v okrese Považská Bystrica patrí k najstarším známym jaskyniam na Slovensku. Predpokladá sa, že vznikla pred viac ako 10 miliónmi rokov v druhohorných vápencoch pôsobením podzemného vodného toku. Vchod do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 590 m vo svahu Čierneho vrchu pri Priedhorí nad dolinou Rečica. Jaskyňa meria okolo 300 m a jej hlavnú časť tvorí priestranná stúpajúca chodba miestami široká 15 – 20 m s výškou až 5 m. V zadnej časti chodby, ktorá je ukončená závalom, sú mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty, steny jaskyne pokrývajú sintrové náteky a útvary rozličných podôb. Na niektorých miestach vidno nápisy, ktoré tam zanechali návštevníci jaskyne (niektoré sú zo začiatku minulého storočia). Asi najstarší, dnes už nečitateľný nápis je nad vchodom do jaskyne z vonkajšej strany. Jaskyňa je známa ľuďom odnepamäti, prvý raz sa písomne spomína v roku 1860, roku 1894 ju preskúmal známy trenčiansky župný lekár, prírodovedec a múzejník Dr. Karol Brančík, ktorý vyhotovil aj jej prvú mapu. Po ňom jaskyňu skúmali dobrovoľní slovenskí jaskyniari začiatkom 60-tych rokov 20. storočia a v súčasnosti v nej vykonávajú prieskum členovia jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Tí v roku 2004 rámci Zelených projektov MŽP SR inštalovali pri vchode náučný panel s informáciami o jaskyni ako súčasť pripravovaného náučného chodníka. Na informačnej tabuli sa uvádzajú napríklad údaje o osídlení jaskyne človekom už v kamennej dobe, o nálezoch kostí vyhynutých živočíchov – jaskynného medveďa a jaskynného leva i o tom, že jaskyňu ešte aj v súčasnosti najmä v zimnom období vyhľadávajú netopiere (jaskyňa je významným zimoviskom viacerých druhov týchto ohrozených cicavcov). Aj to bolo dôvodom na to, aby v r. 2005 jaskyniari jaskyňu sezónne uzavreli kovovou mrežou. Pružinská Dúpna jaskyňa je navrhnutá na zaradenie medzi verejnosti voľne prístupné jaskyne.

Súvisiace články:

Objav Vianočnej sienky v Pružinskej Dúpnej jaskyni